Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 marca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Równouprawnienie to wizytówka UE

Komisja Europejska w Międzynarodowym Dniu Kobiet publikuje raport na temat równości kobiet i mężczyzn. Pokazuje on, że prawodawstwo Unii Europejskiej, jej wytyczne, działania i możliwości finansowania spowodowały zauważalny, choć jeszcze nierówny...

170308_women.jpg

Sześćdziesiąt lat temu w traktacie rzymskim równość kobiet i mężczyzn utrwalono jako jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Dzisiaj stopa zatrudnienia kobiet osiągnęła wartość najwyższą w historii. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć pozostaje jednak w Europie uciążliwym problemem – kobiety wciąż zarabiają 16,3 proc. mniej niż mężczyźni. Nadal istnieje zjawisko „szklanego sufitu” – kobiety mają trudności z awansem na stanowiska kierownicze, choć w tej kwestii Komisja jest na dobrej drodze do osiągnięcia własnego celu na 2019 r., jakim jest 40 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Dziś Komisja ponownie wzywa do równego traktowania kobiet – w Europie i na całym świecie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Europa jest pionierem w dziedzinie równości płci. Powinniśmy być z tego dumni. Kobietom i mężczyznom należy się wszędzie równe traktowanie: W miejscu pracy, w dostępie do szkoleń zawodowych, świadczeń społecznych oraz towarów i usług. Tak stanowi prawo. Niestety droga do faktycznej równości jest nadal wyboista. Nie możemy zatem odłożyć tej sprawy na półkę. Równość jest fundamentem administracji, której przewodniczę, i jestem dumny, że w ciągu dwóch lat udało nam się poczynić duże postępy w realizacji celu, jakim jest obsadzenie kobiet na 40 proc. stanowisk kierowniczych. W czasach gdy nietolerancja i szowinizm zaczynają się szerzyć w naszych krajach i na świecie, musimy dwa razy mocniej powtórzyć proste i jakże europejskie motto: równość płci nie jest ambitnym celem, ale podstawowym prawem.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu dokonano przeglądu głównych unijnych dokonań politycznych i prawnych ubiegłego roku w dziedzinie równości płci i podano przykłady środków politycznych i działań w państwach członkowskich. W sprawozdaniu z 2017 r. w sprawie równości płci stwierdzono, że kobiety nadal napotykają trudności w różnych dziedzinach:

  • Stopa bezrobocia wśród kobiet pozostaje na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z bezrobociem wśród mężczyzn, zwłaszcza w krajach południa Europy.
  • We wszystkich państwach UE kobiety nadal zarabiają średnio o 40 proc. mniej niż mężczyźni, a różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn utrzymuje się na poziomie 38 proc. Przy takim tempie postępów niwelacja różnic w wynagrodzeniach zajęłaby kolejne sto lat.
  • Szklany sufit nadal istnieje: tylko w czterech krajach (Francja, Włochy, Finlandia i Szwecja) w zarządach dużych spółek jest co najmniej 30 proc. kobiet.
  • Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w życiu politycznym. W ośmiu państwach (Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Węgry, Malta i Rumunia) odsetek kobiet w parlamentach krajowych nie przekracza 20 proc.

W Komisji Europejskiej bliski realizacji jest cel określony przez przewodniczącego Junckera na 2019 r.: kobiety na 40 proc. stanowisk kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Obecnie, zaledwie po dwóch latach, prawie 35 proc. stanowisk średniego szczebla jest zajmowanych przez kobiety. Kobiety zajmują 32 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych wyższego szczebla (poziom dyrektora i powyżej). W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja mianowała szereg kobiet na najwyższe stanowiska – dyrektorów generalnych i ich zastępców – dzięki czemu udział kobiet na tych stanowiskach wzrósł do 29 proc. z 13 proc. w listopadzie 2014 r.

Kontekst

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, zapisanych w postanowieniach traktatowych od samego początku, ponieważ już traktat rzymski zawierał postanowienie dotyczące równego wynagrodzenia. Program prac „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci” na lata 2016–2019 został przyjęty w grudniu 2015 r. i odzwierciedla zobowiązanie Komisji do nasilenia działań w dziedzinie równości płci.

W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbywa się szereg wydarzeń: Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini będzie przemawiać w Rzymie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet organizowanych przez prezydenta Republiki Włoskiej. Komisarz Věra Jourová spotka się w Komisji z trzema kobietami – wzorami do naśladowania; będzie również rozmawiać z Peterem Agnefjällem, dyrektorem generalnym IKEI, na temat roli kobiet w przedsiębiorstwach; spotka się także z grupą nastolatek aktywnych w dziedzinie technologii. Komisarz Günther Oettinger weźmie udział w panelu dyskusyjnym „women@work”, a komisarz Margrethe Vestager zabierze głos w sprawie znaczenia społeczeństwa europejskiego opartego na sprawiedliwości i równości szans. Komisarz Carlos Moedas złoży wizytę w Parlamencie Europejskim, gdzie wręczy czterem wybitnym kobietom przedsiębiorcom nagrodę Prize for Women Innovators 2017. Komisarz Cecilia Malmström odwiedzi Singapur w celu wzmocnienia stosunków handlowych między UE a Singapurem; zapowie również pierwsze w historii międzynarodowe forum na temat zagadnień płci kulturowo-społecznej i handlu, które Komisja planuje zorganizować 20 czerwca. Forum to będzie okazją do refleksji, w jaki sposób polityka handlowa może wzmocnić pozycję kobiet – od klauzul o zakazie dyskryminacji do pomocy dla małych przedsiębiorstw.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 marca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce