Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 października 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Równość wartością UE

Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki – powiedział komisarz odpowiedzialny za zasoby ludzkie Günther H. Oettinger podsumowując osiągnięcia KE Jean-Claude’a Junckera w zakresie równości. Obecnie w...

Równość wartością UE

Komisja Europejska przekroczyła swój cel, wyznaczony przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera w 2014 r. Podjęto wówczas zobowiązanie, że do końca kadencji Komisji 40 proc. kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla będą stanowić kobiety. Według najnowszych danych kobiety na wszystkich szczeblach zarządzania stanowią obecnie 41 proc. kadry, w porównaniu z 30 proc. na początku kadencji. Jest to wzrost o 37 proc. Liczba ta jest nawet wyższa na poziomie najliczniejszej kadry kierowniczej w Komisji – kierowników średniego szczebla lub kierowników działów. Obecnie 42 proc. menedżerów na tym poziomie to kobiety, w porównaniu z 31 proc. w chwili rozpoczęcia kadencji Komisji Jean-Claude'a Junckera. Wynik ten daje Komisji miejsce w grupie organów administracji publicznych o najwyższej na świecie liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Równość we wszystkich jej formach jest podstawową wartością Unii Europejskiej. Od pierwszego dnia pracy w Komisji pod moim przewodnictwem dążyłem do odzwierciedlenia tej idei w naszej instytucji, w tym do realizacji obietnicy zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla. Naszym celem było osiągnięcie poziomu 40 proc. do 1 listopada 2019 r. Dziś jestem dumny, że zdołaliśmy wyjść poza nasze założenia. Jestem dumny z pracy, jaką wykonaliśmy, aby to osiągnąć. Musimy jednak nadal działać. Równość oznacza równość, ni mniej ni więcej.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, oznajmił: - Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki. Jestem bardzo dumny z tego, że w naszej Komisji ponad 40 proc. menedżerów to kobiety. Gwarantuje to różne punkty widzenia w prowadzonych rozmowach i w decyzjach podejmowanych na rzecz 500 milionów obywateli UE.

Najbardziej imponujący postęp osiągnięto na samym szczycie Komisji: 38 proc. stanowisk dyrektora generalnego zajmują obecnie kobiety. Jest to wzrost o 170 proc. w porównaniu z 14 proc. na początku kadencji tej Komisji. Na szczeblu zastępcy dyrektora generalnego kobiety zajmują obecnie 40 proc. stanowisk w porównaniu z 8 proc. w listopadzie 2014 r. Jest to wzrost o 400 proc.

Postęp ten był możliwy dzięki silnemu zaangażowaniu na najwyższym szczeblu politycznym, ale także dzięki licznym środkom wprowadzanym przez Komisję od początku jej kadencji:

  • Indywidualne cele dla wszystkich departamentów Komisji w odniesieniu do mianowania pracownika po raz pierwszy na stanowisko kierownika działu;
  • Wysiłki zmierzające do określania, rozwijania i wspierania talentów kobiet, organizowanie ukierunkowanych sesji szkoleniowych, mentoringu i poradnictwa zawodowego;
  • W ramach strategii na rzecz różnorodności i integracji przyjętej latem 2017 r. – konkretne programy zarządzania oraz wsparcie dla istniejących oraz nowych sieci tworzonych przez kobiety.

Jest to element obszerniejszego programu prac Komisji w obszarze równości płci. W planie działania w celu wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć na lata 2018-2019 przewidziano, wśród licznych inicjatyw, działania na rzecz rozbicia szklanego sufitu dzięki projektom finansowania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstw, a także dzięki zachęcaniu organów rządowych i partnerów społecznych do zwiększenia równowagi ze względu na płeć we wszystkich procesach decyzyjnych.

Więcej informacji:

ZAŁĄCZNIK

Poziom zarządzania

na dzień 1 listopada 2014 r.

na dzień 1 maja 2017 r.

na dzień 16 października 2019 r.

Dyrektorzy Generalni

14 %

26 %

38 %

Zastępcy Dyrektorów Generalnych

8 %

32 %

40 %

Dyrektorzy

32 %

35 %

36 %

Kierownictwo wyższego szczebla ogółem

27 %

33 %

37 %

Kierownictwo średniego szczebla

31 %

35 %

42 %

Ogółem

30 %

35 %

41 %

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 października 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce