Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Równość bez wyjątków

Europejska komisarz ds. równości Helena Dalli przebywała w Warszawie w piątek i sobotę 24 i 25 czerwca, aby spotkać się z przedstawicielami rządu, społeczeństwem obywatelskim oraz wziąć udział w marszu równości Warsaw-Kyiv Pride.

Visit of Helena Dalli, European Commissioner, to Poland

Komisarz Dalli spotkała się z Anną Schmidt, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z omawianych tematów była europejska strategia w dziedzinie opieki, którą Komisja Europejska przedstawi jesienią tego roku. Strategia będzie obejmować zalecenie w sprawie przeglądu celów barcelońskich dotyczących opieki nad dziećmi. Polska osiąga obecnie stosunkowo niski wynik pod tym względem: w 2019 r., tuż przed pandemią, 11 proc. dzieci w wieku poniżej 3 lat było w Polsce objętych edukacją bądź opieką w porównaniu ze średnią dla UE wynoszącą 35 proc.

Komisarz Dalli wyjaśniła: - Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi wszystkim matkom i ojcom, którzy muszą łączyć pracę zarobkową z obowiązkami opiekuńczymi. Zapewnienie wysokiej jakości, przystępnych cenowo i łatwo dostępnych struktur opieki umożliwia kobietom uczestnictwo w rynku pracy, wybór kariery zawodowej i pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Komisarz Dalli dyskutowała w polskim parlamencie z członkami grup parlamentarnych ds. równości LGBT+, praw kobiet i praw reprodukcyjnych. Spotkała się z organizacjami kobiecymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego specjalizującymi się w równouprawnieniu, a następnie z ukraińskimi uchodźcami z Domu Ukraińskiego.

- Polscy obywatele i władze samorządowe wykonali olbrzymi wysiłek w reakcji na ten kryzys, przyjmując ponad 3,5 mln ukraińskich uchodźców. Musimy stosować podejście uwzględniające aspekt płci we wszystkich naszych działaniach, aby właściwie zareagować na konflikt na Ukrainie. Dotyczy to w szczególności reakcji na przemoc seksualną związaną z konfliktem – otrzymaliśmy doniesienia o takiej przemocy, w tym o gwałtach, których dopuszczają się wojskowi. Musimy zadbać o to, by każda ofiara otrzymała wsparcie, a sprawcy tych przestępstw zostali postawieni przed sądem. Każda ofiara to jedna ofiara za dużo - powiedziała komisarz Dalli.

W sobotę 25 czerwca komisarz Dalli wzięła udział w marszu równości Warsaw-Kyiv Pride. - W tym roku obchodzicie 22-lecie warszawskiego marszu równości połączone z 10-leciem kijowskiego marszu równości, co stwarza prawdziwe poczucie solidarności między narodami. Pomagając naszym ukraińskim przyjaciołom w trwającym kryzysie, musimy zadbać o to, by cała UE zawsze stanowiła bezpieczną przestrzeń dla osób LGBTIQ.

Podczas spotkania z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim komisarz Dalli podziękowała Warszawie za wkład miasta w budowę Unii równości: prezydent Warszawy podpisał Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym oraz warszawską kartę LGBTIQ.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce