Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Rolnicy z dodatkowym wsparciem

Zwiększone i przyspieszone zaliczki na dopłaty bezpośrednie dla rolników, mniej bezpośrednich kontroli na rzecz alternatywnych źródeł informacji np. zdjęć satelitarnych – to dodatkowe środki przyjęte przez KE w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego...

Rolnicy z dodatkowym wsparciem

Komisja Europejska przyjęła dwa nowe środki, aby pomóc sektorowi rolno-spożywczemu. Zwiększą one przepływy pieniężne rolników i zmniejszą obciążenia administracyjne zarówno dla władz krajowych i regionalnych, jak i dla rolników w tych szczególnie trudnych czasach. Aby zwiększyć przepływy pieniężne rolników, Komisja zwiększy zaliczki na dopłaty bezpośrednie (z 50 proc. do 70 proc.) i płatności na rozwój obszarów wiejskich (z 75 proc. do 85 proc.). Rolnicy zaczną otrzymywać te zaliczki od połowy października. W celu zapewnienia dodatkowej elastyczności, państwa członkowskie będą mogły płacić rolnikom przed zakończeniem wszystkich kontroli na miejscu.

Drugi przyjęty środek zmniejsza liczbę fizycznych kontroli kwalifikowalności na miejscu w przeważającej części budżetu WPR z 5 proc. do 3 proc. W obecnych wyjątkowych okolicznościach niezwykle ważne jest zminimalizowanie fizycznego kontaktu między rolnikami a inspektorami.

Komisja zapewnia również elastyczność w zakresie terminów kontroli. Państwa członkowskie będą mogły skorzystać z alternatywnych źródeł informacji w celu zastąpienia tradycyjnych wizyt w gospodarstwie (np. zdjęcia satelitarne lub zdjęcia oznaczone tagami geograficznymi, aby udowodnić, że dokonano inwestycji). Umożliwi to najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów, przestrzeganie zasad dotyczących ograniczania i zmniejszy obciążenie administracyjne oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o pomoc, aby zapewnić wypłacanie wsparcia rolnikom w możliwie najkrótszym czasie.

Więcej informacji na temat dzisiejszych środków oraz wcześniejszego wsparcia Komisji dla sektora rolnego związanego z obecnym kryzysem zdrowotnym można znaleźć w internecie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce