Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Rolnictwo ze wsparciem

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 40 mln PLN (około 9 mln EUR) na wsparcie firm działających w podstawowym sektorze rolnictwa, dotkniętych epidemią koronawirusa. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb rolników w zakresie...

Rolnictwo ze wsparciem

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., zmienionych w dniach 3 kwietnia 2020 r. i 8 maja 2020 r. Wsparcie, które przyjmie formę dotacji na spłatę odsetek, będzie otwarte dla wszystkich aktywnych przedsiębiorstw w podstawowym sektorze produkcji rolnej. Pomoc zostanie przyznana na pokrycie do 2% oprocentowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 1% oprocentowania pożyczek dla dużych przedsiębiorstw. Oczekuje się, że środek ten obejmie ponad 1000 przedsiębiorstw. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb rolników w zakresie płynności oraz pomoc w kontynuowaniu działalności w czasie i po zakończeniu epidemii.

Komisja uznała, że ​​polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności: (i) pomoc nie przekroczy kwoty 100 000 EUR na przedsiębiorstwo, oraz (ii) program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja uznała, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznemu wpływowi pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.57568 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce