Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Rolnictwo pod szczególną ochroną

Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mlecznych i mięsnych, co ma umożliwić wycofanie ich z rynku na okres nawet do 6 miesięcy – to kolejne środki pomocowe proponowane sektorowi rolno-spożywczemu przez Komisję Europejską na czas pandemii...

Janusz Wojciechowski

Komisja Europejska podejmuje szybkie działania i proponuje dodatkowe środki nadzwyczajne w celu dalszego wspierania rynków rolnych i spożywczych najbardziej dotkniętych wskutek pandemii koronawirusa. W tych bezprecedensowych okresach sektor rolno-spożywczy w UE wykazuje odporność, niemniej niektóre rynki dotkliwie odczuły skutki tego kryzysu w zakresie zdrowia publicznego.

Przedstawiony pakiet obejmuje środki dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania w sektorach mleczarskim i mięsnym, zatwierdzanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji przez podmioty gospodarcze w sektorach dotkniętych trudnościami oraz elastyczność w zakresie owoców i warzyw, wina i niektórych innych programów wspierania rynku.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: - Konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym, dlatego postanowiliśmy podjąć szybkie działania, w uzupełnieniu środków już podjętych od wybuchu kryzysu. W obecnej sytuacji rynkowej, proponowane środki mają na celu przesłanie sygnału służącego stabilizacji rynków i uważa się je za najbardziej odpowiednie do zapewnienia stabilności przyszłych cen i produkcji, a tym samym stabilnych dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś ogłaszamy nowy i wyjątkowy pakiet środków, których celem jest wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów przemysłu rolno-spożywczego i które są odpowiedzią na już zaobserwowane zaburzenia oraz przyszłe zagrożenia. Jestem przekonany, że środki te złagodzą sytuację na rynku i szybko przyniosą konkretne rezultaty.

Środki wyjątkowe, ogłoszone w ramach kolejnej reakcji na kryzys wywołamy prze koronawirusa, obejmują:

  • Dopłaty do prywatnego przechowywania: Komisja proponuje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz produktów mięsnych (wołowiny, mięsa baraniego i koziego). System ten umożliwi czasowe wycofanie produktów z rynku na okres co najmniej 2 – 3 miesięcy oraz maksymalnie 5 – 6 miesięcy. Środek ten doprowadzi do zmniejszenia dostępności na rynku i przywrócenia równowagi rynkowej w perspektywie długoterminowej.
  • Elastyczność w odniesieniu do programów wspierania rynku: Komisja wprowadzi elastyczność we wdrażaniu programów wspierania rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz unijnego programu dla szkół (mleko, owoce i warzywa). Umożliwi to zmianę ukierunkowania priorytetów finansowania na działania w zakresie zarządzania kryzysowego we wszystkich sektorach.
  • Wyjątkowe odstępstwo od reguł konkurencji UE: W odniesieniu do sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków, Komisja zatwierdzi odstępstwo od niektórych przepisów dotyczących konkurencji na mocy art. 222 rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków, które umożliwią operatorom przyjmowanie środków rynkowych w zakresie samoorganizacji. Konkretnie rzecz ujmując, sektory te będą mogły wspólnie podejmować środki mające na celu stabilizację rynku. Na przykład sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor kwiatów i ziemniaków będzie mógł wycofać produkty z rynku. Dozwolone będzie również przechowywanie przez podmioty prywatne. Takie porozumienia i decyzje będą obowiązywać przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Wahania cen konsumpcyjnych będą ściśle monitorowane, aby uniknąć negatywnych skutków.

Celem Komisji jest przyjęcie tych środków do końca kwietnia. Zanim to nastąpi, należy skonsultować się z państwami członkowskimi, a następnie przeprowadzić głosowanie nad uzgodnionymi środkami. Oznacza to, że środki mogą podlegać zmianom. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w chwili ostatecznego przyjęcia środków.

Przedstawiony dziś pakiet jest kolejnym po kompleksowym pakiecie innych środków przyjętych na wczesnym etapie przez Komisję w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w obecnym kryzysie, takich jak zwiększenie kwot pomocy państwa, wyższe płatności zaliczkowe oraz przedłużenie terminów na składanie wniosków o płatność. Większa elastyczność w odniesieniu do przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce