Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 marca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Roczny program prac programu Erasmus+ na 2023 r.

Komisja Europejska zwiększa do 4,43 mld euro budżet roczny, skupiając się na osobach uczących się i pracownikach dydaktycznych z Ukrainy. Tym samym jest to największa w historii roczna pula środków finansowych dla programu Erasmus+.

Roczny program prac programu Erasmus+ na 2023 r.

Dziś Komisja przyjęła zmianę rocznego programu prac programu Erasmus+ na 2023 r. Budżet całkowity programu na ten rok skorygowano w górę do nowego poziomu 4,43 mld euro.

Dzięki zwiększonemu budżetowi wzmocnione zostanie ogólne wsparcie dla priorytetów programu Erasmus+ dotyczących włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym, jak również transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE i w skali międzynarodowej.

Zmieniony program prac obejmuje skoncentrowaną na wstępie kwotę 100 mln euro z budżetu programu Erasmus+ na 2027 r. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie projektów promujących działalność edukacyjną oraz ułatwiających integrację osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ich nowych środowiskach edukacyjnych, jak również na działania wspierające organizacje, osoby uczące się i personel dydaktyczny w Ukrainie. Przewidywane środki wzmocnią działania uruchomione na rzecz Ukraińców uciekających przed wojną dzięki dodatkowemu wsparciu dla organizacji będących beneficjentami programu Erasmus+. Finansowane działania mogą obejmować kursy językowe i z zakresu integracji kulturowej, narzędzia do nauki języków, skierowane do nauczycieli i osób uczących się, oraz stypendia lub ogólne wsparcie finansowe we wszystkich sektorach programu Erasmus+ przeznaczone dla osób uczących się i nauczycieli.

Wymiar międzynarodowy programu Erasmus+ został również zasilony środkami w wysokości 31 mln euro, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie projektów w zakresie mobilności i budowania potencjału w szkolnictwie wyższym; będzie to stanowiło wsparcie projektów współpracy międzynarodowej. W 2023 r. działanie to będzie również wspierało projekt reform strukturalnych, którego celem jest stworzenie środowiska cyfrowego na potrzeby otwartej edukacji, które będzie oferować kształcenie i szkolenie studentom zapisanym do ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego, uciekającym z Ukrainy lub studentom przesiedlonym wewnętrznie. Zapewni również możliwości edukacyjne szerszej społeczności ukraińskiej za granicą, na podstawie współpracy między uniwersytetami ukraińskimi a innymi europejskimi uniwersytetami. 

Jeszcze w 2023 r., w ramach działań następczych po Europejskim Roku Młodzieży 2022 dzięki środkom z programu Erasmus+ głos młodzieży nadal będzie słyszalny w Unii Europejskiej i poza nią, zwłaszcza za sprawą intensyfikacji działań na rzecz młodzieży finansowanych w ramach programu Erasmus+. Działania wspierane w ramach programu pomagają również w realizacji unijnego celu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, co stanowi cenny wkład w obchody Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

Na podstawie otwartych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem agencji krajowych programu Erasmus+, które mają siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem, oraz za pośrednictwem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

W ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczącego programu Erasmus+ odbędzie się kilka rund zgłoszeń. Kolejna z nich, skupiająca się na partnerstwach współpracy przy priorytetowym traktowaniu osób uczących się, nauczycieli i pracowników dydaktycznych z Ukrainy, zostanie otwarta 22 marca 2023 r.

Kontekst

Program Erasmus+, zapoczątkowany ponad 35 lat temu, jest jednym z najbardziej symbolicznych programów UE; do tej pory wzięło w nim udział ponad 13 mln osób. W latach 2021–2027 Erasmus+ ma wspierać jeszcze większą liczbę uczestników i projektów, w Europie i poza jej granicami. Jego łączny budżet na ten okres w wysokości 26,2 mld euro został dodatkowo zasilony kwotą 2,2 mld euro pochodzącą z unijnych instrumentów zewnętrznych.

Cały program Erasmus+ koncentruje się na czterech priorytetach: włączeniu społecznym i różnorodności, transformacji cyfrowej, środowisku i przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz uczestnictwie w życiu demokratycznym. W centrum programu znajdują się organizacje i osoby o mniejszych szansach. W związku z tym program nadal będzie wspierać mechanizmy włączenia społecznego uczestników i zapewniać specjalne zasoby w celu usunięcia wszelkich barier dla uczestnictwa.

Dodatkowe informacje

Roczny program prac na rok 2023

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Erasmus+ na 2023 r.

Przewodnik po programie Erasmus+ na 2023 r.

Zestawienie informacji na temat nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027

Cytat(y)

Program Erasmus+ zawsze tworzył pomosty między ludźmi, językami i kulturami. Po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo szybko dostosowaliśmy program, aby objąć nim nowe działania wspierające osoby uciekające przed wojną. Jesteśmy szczególnie dumni z tych pomostów programu Erasmus+ dla Ukraińców, solidarność jest bowiem głęboko zakorzeniona w naszym europejskim stylu życia.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 09/03/2023

Wzmacniamy program Erasmus+ w 2023 r., a w szczególności jego wsparcie dla mieszkańców Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju. Wzywamy naszą społeczność Erasmus+, aby – tak jak w poprzednim roku – nadal okazywała solidarność z osobami uczącymi się, pracownikami dydaktycznymi oraz instytucjami i organizacjami edukacyjnymi dotkniętymi skutkami wojny w Ukrainie. Zachęcamy również organizacje działające w obszarze edukacji i młodzieży, aby wykorzystywały możliwości dostępne w programie Erasmus+ i przesłały swoje wnioski dotyczące projektów w terminie do 22 marca.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 09/03/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 marca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce