Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 lutego 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Roaming znika

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w Europie. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej właśnie uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług czyli cen naliczanych wzajemnie przez operatorów innych sieci...

170201_roaming_main.jpg

Unijni negocjatorzy uzgodnili następujące hurtowe progi cenowe:

  • 3,2 eurocentów za minutę połączenia głosowego, począwszy od 15 czerwca 2017 r.
  • 1 eurocent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
  • stopniową redukcję (w ciągu 5 lat) limitów progów cenowych za transfer danych: zmniejszenie opłat do 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.), do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.) i 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2022 r.).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego: - Był to już ostatni element tej układanki. Od 15 czerwca Europejczycy będą mogli podróżować po Unii Europejskiej bez opłat roamingowych. Zapewniliśmy także, że operatorzy będą w dalszym ciągu mogli konkurować w zakresie dostarczania najbardziej atrakcyjnych ofert na swoich rynkach krajowych. Dziś spełniamy obietnice. Pragnę serdecznie podziękować sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, pani Miapetrze Kumpula-Natri i wszystkim negocjatorom z Parlamentu Europejskiego, jak również prezydencji Malty w Radzie UE i wszystkim zaangażowanym w osiągnięcie tego kluczowego porozumienia. Ich wysiłki sprawiły, że stało się ono faktem.

Polityczne porozumienie wieńczy prace nad zapewnieniem usług roamingowych po cenach na poziomie opłat w sieci macierzystej (tzw. roam-like-home) począwszy od 15 czerwca 2017 r., tak jak zapowiedziano w rozporządzeniu w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Oznacza to, że podczas podróży po UE, konsumenci będą mieli możliwość dzwonienia, wysyłania wiadomości SMS lub przeglądania stron internetowych na swoich telefonach komórkowych za tę samą cenę jaką płacą w domu.

Dzięki politycznemu porozumieniu w zakresie zasad ustalania cen hurtowych oraz zasad dotyczących polityki uczciwego korzystania oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez Komisję w grudniu 2016 r., konsumenci będą mogli korzystać ze swoich krajowych abonamentów podróżując okresowo za granicę. Jeżeli przekroczą ustalone w abonamencie limity korzystania z roamingu, wszelkie dodatkowe opłaty nie będą wyższe niż hurtowe stawki roamingowe, przyjęte w dniu dzisiejszym.

Komisja przeprowadzi przegląd hurtowego rynku do końca 2019 r. oraz zapewni współprawodawcom śródokresową ocenę do 15 grudnia 2018 r.

Kolejne kroki

Parlament Europejski i Rada muszą teraz formalnie zatwierdzić osiągnięte porozumienie. Nowe hurtowe ceny roamingu zaczną obowiązywać z dniem 15 czerwca 2017 r., z zachowaniem odpowiedniego czasu, aby operatorzy mogli podjąć wszystkie niezbędne kroki do wprowadzenia "roam-like-at-home".

Kontekst

Od dziesięciu lat Komisja intensywnie pracuje nad obniżaniem, a docelowo – zniesieniem dodatkowych opłat, jakie operatorzy telekomunikacyjni nakładają na swoich klientów przy każdym przekroczeniu granicy podczas korzystania z urządzeń przenośnych w podróży służbowej lub na wakacjach. Od 2007 r. opłaty roamingowe spadły o ponad 90 proc. Po raz ostatni ceny spadły w kwietniu 2016 r., do 5 centów za minutę połączenia głosowego, 2 eurocentów za SMS oraz 5 eurocentów za megabajt danych, ponad stawki krajowe.

W 2015 r., w oparciu o wniosek Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada zgodziły się całkowicie znieść opłaty roamingowe w przypadku osób podróżujących okresowo w obrębie UE. W grudniu 2016 r. Komisja przyjęła środki techniczne niezbędne do realizacji tego celu, w tym zasadę sprawiedliwego dostępu ("fair use policy") oraz mechanizm zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie w rozporządzeniu w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego, Komisji powierzono zadanie przeprowadzenia przeglądu hurtowego rynku usług roamingowych oraz przedstawianie odpowiednich propozycji przed 15 czerwca 2016 r. w celu umożliwienia zniesienia detalicznych opłat roamingowych począwszy od 15 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 lutego 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce