Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 listopada 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Roaming już nie straszy

Spadek cen połączeń zagranicznych, coraz powszechniejsze korzystanie z telefonów komórkowych i smartfonów podczas podróżowania po terenie UE – to wnioski z pierwszego przeglądu rynku usług roamingu. - Jest ono kolejnym potwierdzeniem sukcesu, jakim...

Roaming już nie straszy

Komisja opublikowała pierwsze pełne sprawozdanie z przeglądu rynku usług roamingu, z którego wynika, że zniesienie opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. przyniosło wiele korzyści podróżnym w całej UE. Wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych podczas podróżowania w UE wzrosło 10-krotnie w porównaniu z rokiem poprzedzającym wprowadzenie przepisów umożliwiających korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przy czym największy, 12-krotny wzrost wykorzystania usług mobilnej transmisji danych odnotowano w okresie urlopowym.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel powiedziała: - Europejczycy szeroko korzystają z możliwości swobodnego używania urządzeń mobilnych podczas podróży. Jednocześnie możemy stanowczo stwierdzić, że unijny rynek usług roamingu nadal funkcjonuje prawidłowo. Wbrew obawom przed wzrostem cen krajowych z powodu zniesienia opłat roamingowych krajowe ceny za usługi telefonii komórkowej w UE w ujęciu ogólnym faktycznie spadły.

Najwięcej transmisji danych w roamingu na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wykorzystano w okresie letnich urlopów 2018 r. (w trzecim kwartale). Wówczas wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych za granicą było 12 razy większe w porównaniu z poziomem zużycia sprzed zniesienia wszystkich kosztów detalicznych związanych z roamingiem. W tym samym okresie liczba połączeń telefonicznych w roamingu była niemal trzykrotnie wyższa.

Gwałtowne obniżenie pułapów cenowych na poziomie hurtowym przyczyniło się do dalszego obniżenia hurtowych cen roamingu, co z kolei sprawiło, że niemal wszyscy dostawcy usług roamingu mogli utrzymać rentowność po zniesieniu opłat roamingowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że dynamika konkurencyjności na rynku usług roamingu prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości, co oznacza, że obowiązujące przepisy są nadal niezbędne na poziomie detalicznym i hurtowym. Obowiązujące przepisy dotyczące roamingu powinny nadal mieć zastosowanie w nadchodzących latach, aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z roamingu w UE bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kontekst

Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych (telefonować, esemesować i pobierać dane) podczas podróżowania w całej UE w taki sam sposób, w jaki robią to w kraju, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Podejście to, nazywane „roam-like-at-home”, stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstw i konsumentów w Europie wynikającą z utworzenia jednolitego rynku cyfrowego i jest jednym z głównych osiągnięć Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Pierwsze pełne sprawozdanie Komisji z przeglądu rynku usług roamingu uzupełnia i potwierdza ustalenia zawarte w sprawozdaniu okresowym opublikowanym w grudniu 2018 r.: po zniesieniu opłat roamingowych nastąpił gwałtowny wzrost popytu konsumentów na usługi mobilnej transmisji danych podczas podróży do innych krajów UE/EOG. Sprawozdanie potwierdza również wnioski z opublikowanego na początku tego roku sprawozdania z przeglądu polityki uczciwego korzystania z usług roamingu oraz odstępstw w ramach mechanizmu zrównoważonego roamingu. Stanowią one podstawowe zabezpieczenia wprowadzone w ramach rozporządzenia w sprawie roamingu w celu zapobiegania zakłóceniom na rynkach krajowych. Według sprawozdania działały one do tej pory prawidłowo i wtedy, kiedy były potrzebne.

Rozporządzenie w sprawie roamingu obowiązuje do czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 listopada 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce