Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 listopad 2021Przedstawicielstwo w Polsce

REACT-EU: 60 mln euro dla polskich regionów

Kujawsko-Pomorskie, Podlasie i Podkarpacie – te trzy województwa otrzymają ponad 60 mln euro w ramach dodatkowych środków na politykę spójności. Środki europejskie zostaną zainwestowane w czysty transport, poprawę odporności systemu opieki zdrowotnej...

REACT-EU: 60 mln euro dla polskich regionów

Komisja Europejska zatwierdziła ponad 60 mln euro dla trzech polskich regionów w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU), w następstwie zmiany odpowiednich programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z okresu finansowania 2014–2020.

W województwie kujawsko-pomorskim ponad 22 mln euro zostaną zainwestowane w czysty transport i znaczną poprawę odporności systemu opieki zdrowotnej. Duża część tych inwestycji przyczyni się również do wydatków związanych z klimatem w celu wsparcia transformacji ekologicznej w regionie, w tym zakupu taboru bezemisyjnego.

W województwie podlaskim ponad 14 mln euro będzie zainwestowanych się w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), sektor zdrowia i rozwój energii odnawialnej. Wspierane inwestycje obejmują w szczególności zakup sprzętu umożliwiającego MŚP pracę zdalną; zwiększenie dostępności e-usług w sektorze opieki zdrowotnej oraz wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W województwie podkarpackim ponad 24 mln euro zostaną przeznaczone na cyfryzację usług zdrowotnych i rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika.

REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe środki w kwocie 50,6 mld euro (w cenach bieżących) na programy polityki spójności w latach 2021-2022.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 listopad 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce