Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

Unia Europejska i Stany Zjednoczone potwierdziły wolę ścisłej współpracy w kontekście globalnych wyzwań w sferze handlu i technologii, prowadzonej w duchu wspólnego zaangażowania na rzecz demokracji, wolności i praw człowieka.

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

Na drugim posiedzeniu ministerialnym Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii (Trade and Technology Council, TTC), które odbyło się w Paryżu, obie strony podkreśliły centralną rolę, jaką Rada ta odgrywa dla odnowionego partnerstwa transatlantyckiego, o czym świadczy m.in. udział w koordynacji wspólnych działań podejmowanych przez UE i USA w obliczu rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej i współprzewodnicząca Rady, powiedziała: - Rosyjska inwazja na Ukrainę dodatkowo podkreśla wagę naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kluczowych kwestiach gospodarczych i technologicznych. Współpraca ta wykracza oczywiście poza naszą reakcję na wojnę. Wraz z naszymi transatlantyckimi partnerami możemy nakreślić pozytywną wizję dla naszych gospodarek i demokratycznego zarządzania internetem w oparciu o godność i integralność każdego człowieka. Działając wspólnie, możemy określić standardy przyszłej gospodarki. Gdy dwaj tak zdecydowani partnerzy łączą swoje siły, by przejąć wiodącą rolę, może to zmienić bieg rzeczy.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu oraz współprzewodniczący Rady, stwierdził: - Niezmiernie się cieszę, że dzięki wzajemnemu zaufaniu na drugim posiedzeniu Rady udało się nam uzgodnić rozszerzenie współpracy z USA w celu sprostania nowym i wyłaniającym się globalnym wyzwaniom dla handlu. Będziemy ściśle współpracować na rzecz zabezpieczenia naszych łańcuchów dostaw i zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Będziemy opierać się na naszej bezprecedensowej transatlantyckiej koordynacji w zakresie kontroli eksportu do Rosji, tak aby jeszcze lepiej dostosować nasze podejście w tym krytycznym obszarze, a jednocześnie ożywić wymianę handlową z Ukrainą. Będziemy również współpracować na rzecz promowania ekologicznego handlu, np. poprzez zielone zamówienia publiczne.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: - Transatlantycka współpraca w zakresie łańcuchów dostaw i technologii cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla obrony naszych wspólnych interesów i wartości. Po tym, jak nasza współpraca ze Stanami zjednoczonymi w kwestii wąskich gardeł w łańcuchu dostaw składników szczepionek okazała się sukcesem, cieszę się ze wspólnych ambicji zwiększenia odporności łańcuchów dostaw w innych obszarach, od surowców po półprzewodniki. Posiedzenie w Paryżu stanowi dla Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii istotną okazję, by dialog transatlantycki zaczął przynosić konkretne rezultaty.

Główne wyniki drugiego posiedzenia ministerialnego Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii

Wsparcie dla Ukrainy

Współprzewodniczący Rady UE-USA ds. Handlu i Inwestycji jednoznacznie zobowiązali się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją zbrojną i uzgodnili konkretne środki, nad którymi będą kontynuowane prace w ramach Rady. Zobowiązali się również do współpracy z Ukrainą nad odbudową ukraińskiej gospodarki oraz do ułatwienia handlu i inwestycji.

Integralność informacji

Uzgodnili oni wzmocnienie współpracy na rzecz wspierania integralności informacji w sytuacjach kryzysowych, skoncentrowanej początkowo na wspólnych ramach analitycznych służących identyfikacji manipulowania informacjami przez Rosję i jej ingerencjami w informacje.

Dialog w kwestiach handlu i pracy

Współprzewodniczący uzgodnili ustanowienie trójstronnego dialogu w kwestiach handlu i pracy w celu wspólnego propagowania praw pracy uznanych na szczeblu międzynarodowym, w tym wyeliminowania pracy przymusowej i pracy dzieci.

Kontrole eksportu

Współpraca w ramach Rady odegrała zasadniczą rolę w szybkim i ujednoliconym wprowadzeniu kontroli eksportu zaawansowanych technologii, np. systemów kontroli przestrzeni powietrznej i cyberinwigilacji, w celu osłabienia zdolności Rosji do dalszego rozwijania swojego potencjału przemysłowego i militarnego. Obie strony zobowiązały się do rozwoju i wzmacniania tej ścisłej współpracy.

Bezpieczne łańcuchy dostaw

W obliczu nadal napiętej sytuacji w globalnych łańcuchach dostaw w wyniku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy obie strony zgodziły się co do tego, że ścisła współpraca na rzecz zwiększenia odporności łańcuchów dostaw nigdy nie była tak ważna. UE i USA uzgodniły na przykład opracowanie wspólnego mechanizmu wczesnego ostrzegania i monitorowania w zakresie łańcuchów dostaw półprzewodników, tak aby zwiększyć świadomość możliwych zakłóceń i stopień przygotowania na takie sytuacje, a także wymianę informacji w celu uniknięcia wyścigu o dotacje.

Specjalna grupa zadaniowa ds. publicznego finansowania bezpiecznych i odpornych infrastruktury cyfrowej w państwach trzecich ma również utorować drogę do wspólnego publicznego finansowania przez USA i UE projektów w zakresie technologii cyfrowych w państwach trzecich w oparciu o zbiór wspólnych, nadrzędnych zasad.

Normy techniczne

W obszarze wyłaniających się technologii UE i USA uzgodniły ustanowienie mechanizmu dotyczącego strategicznych informacji normalizacyjnych (Strategic Standardisation Information, SSI) w celu propagowania i obrony wspólnych interesów w kontekście międzynarodowych działań normalizacyjnych. Obie strony będą działać na rzecz wspierania rozwoju dostosowanych i interoperacyjnych norm technicznych w obszarach o wspólnym strategicznym interesie, takich jak sztuczna inteligencja, obróbka przyrostowa, recykling materiałów lub internet rzeczy.

Sztuczna inteligencja

Obie strony omówiły ponadto wdrożenie wspólnych zasad dotyczących sztucznej inteligencji i uzgodniły opracowanie wspólnego planu działania dotyczącego narzędzi oceny i pomiaru na potrzeby godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji oraz zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie platformami

UE i USA potwierdziły również swoje poparcie dla otwartego, globalnego, interoperacyjnego, wiarygodnego i bezpiecznego internetu, zgodnie z deklaracją dotyczącą przyszłości internetu i Europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. UE i USA uzgodniły również zacieśnienie współpracy w kwestiach kluczowych aspektów zarządzania platformami.

Dostęp MŚP do technologii

UE i USA opublikowały dzisiaj wspólny przewodnik z najlepszymi praktykami zawierający informacje na temat tego, w jaki sposób MŚP mogą zwiększyć swoje cyberbezpieczeństwo.

Aspekty handlu i technologii związane ze środowiskiem i klimatem

Promowanie zrównoważonego rozwoju jest jednym z nadrzędnych celów Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii. W tym duchu ministrowie uzgodnili podjęcie prac nad kwestiami dotyczącymi handlu oraz środowiska i klimatu, w tym nad wspieraniem lepszego zrozumienia roli, jaką handel może odegrać w ułatwianiu rozpowszechniania towarów i usług oferowanych przez ekoprzemysł, zacieśnienie współpracy w zakresie zielonych zamówień publicznych oraz prace nad wspólną metodyką obliczania śladu węglowego.

Bariery handlowe

Ministrowie uzgodnili wspólne prace nad rozwiązaniami, które przyczynią się do zwiększenia transatlantyckiego handlu i inwestycji, w tym dzięki zacieśnieniu współpracy w zakresie zamówień publicznych i oceny zgodności, a także wymianę informacji na temat potencjalnych nowych barier handlowych zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i z państwami trzecimi. Uzgodnili oni również koordynację wysiłków na rzecz rozwiązania problemów wynikających z polityk nierynkowych, przy jednoczesnym dążeniu do uniknięcia skutków ubocznych.

Kontekst

Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały utworzenie Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii na szczycie w Brukseli 15 czerwca 2021 r. Rada ta służy UE i USA jako forum do koordynowania podejścia w sprawie kluczowych kwestii handlowych i technologicznych oraz do pogłębienia transatlantyckiej współpracy w tych dziedzinach w oparciu o wspólne wartości demokratyczne. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 29 września 2021 r. W następstwie tego posiedzenia powołano 10 grup roboczych w takich dziedzinach jak normy, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, kontrola eksportu i wyzwania dla globalnego handlu. Następne posiedzenie Rady ds. Handlu i Technologii ma odbyć się jeszcze w 2022 r. w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji

Poprzednie posiedzenia Rady i przydatne linki

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce