Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 listopada 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Przyszły budżet dla zmieniającej się Europy

Kolejne spotkanie z cyklu „Z Widokiem na Europę” poświęcone było unijnym wyzwaniom budżetowym w ramach nowej perspektywy finansowej po 2020 roku. Odbyło się w poniedziałek 20 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w formule warsztatowej...

EU-budget_2


W obliczu coraz mniejszych wpływów do budżetu oraz przygotowań Wielkiej Brytanii do wystąpienia z Unii Europejskiej istnieje potrzeba zachowania wiodącej roli wspólnoty na arenie międzynarodowej. O szansach i możliwościach dla planu budżetowego rozmawiali licznie zgromadzeni uczestnicy debaty. Spotkanie odbyło się w wyjątkowej formie zakładającej pracę w grupach i prezentacje. - Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby porozmawiać. Chcemy usłyszeć od Was, co jest ważne w Unii Europejskiej i na co powinniśmy przeznaczać jej pieniądze - mówiła dr hab. Ewa Pancer-Cybulska prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, witając uczestników. Pani profesor życzyła studentom realnych i konkretnych propozycji, które będzie można zrealizować.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni eksperci: dr Filip Skawiński, analityk polityczny z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Debata podzielona była na część teoretyczną oraz pracę w grupach. Podczas wystąpienia wprowadzającego zgromadzeni dowiedzieli się, na co obecnie przeznacza się pieniądze z budżetu unijnego. Ponadto dr Iwo Augustyński omówił zasady, jakie powinny przyświecać Unii tworzącej plan wydatków i dochodów: W odróżnieniu od wspólnoty państw żaden budżet krajowy nie jest zrównoważony. Jedną z nadrzędnych zasad budżetu unijnego jest zasada równowagi. Nie ma możliwości, aby Unia miała deficyt lub nadwyżkę.Dr Filip Skawiński zaprezentował studentom obszary, które mogą stanowić ważne wyzwania dla państw członkowskich podczas negocjacji budżetowych. Pierwszym z wyzwań Unii jest sytuacja migracyjna. Należy zastanowić się, na co w tym zakresie powinniśmy przeznaczyć pieniądze. Czy na ochronę granic, żeby uchodźcy i migranci nie dostawali się na teren wspólnoty, czy może skorzystać ze znanego rozwiązania - umów z państwami trzecimi? – Zapytał dr Skawiński. Wśród pozostałych wymienił również bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym walka z przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością, chorobami zakaźnymi i skutkami klęsk żywiołowych. Według eksperta sprawdzianem dla państw członkowskich może być również bezpieczeństwo zewnętrzne: - Na unijnych granicach zewnętrznych, na przykład na Ukrainie, w Syrii czy Libii tlą się konflikty zbrojne. W związku z tym Unia prowadzi działania w zakresie polityki rozwojowej. Jej celem jest podniesienie niskiego standardu życia w państwach, który często bywa powodem wybuchu konfliktu. Kolejnym tematem jest polityka klimatyczna, w zakresie której panuje zgoda wśród państw unijnych. Rządy państw mogą jednak postawić pytanie, czy należy nadal przeznaczać pieniądze na alternatywne źródła energii, czy może wspierać finansowo kraje, których gospodarka oparta jest o eksploatację paliw kopalnych. Polityka spójności jest piątym obszarem wyzwania dla budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Stanowi obszar szczególnie istotny dla Polski, która jest największym beneficjentem funduszu. Podsumowując wystąpienie, dr Skawinski wskazał, iż tematy, które mogą być przedmiotem żywych negocjacji budżetowych, nie powinny ograniczać się tylko do tych przez niego wskazanych.Druga część spotkania poświęcona była pracy w grupach. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie części teoretycznej i przygotowanych materiałów studenci zaprezentowali własne rozwiązania we wskazanych obszarach oraz cele, na które chcieliby przeznaczyć unijne pieniądze. Uczestnicy warsztatów przedstawili ciekawe pomysły dla przyszłego budżetu Unii. Wśród nich znalazły się np. doskonalenie umiejętności kapitału ludzkiego takich jak szkolenia językowe czy kursy specjalistyczne. Nie zapomniano również o rozwoju infrastruktury o znaczeniu międzynarodowym. Studenci wyrazili potrzebę troski o środowisko naturalne przez dofinansowanie dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Chcieliby ograniczyć także niekontrolowany przepływ osób do Europy przy jednoczesnej pomocy potrzebującym. W założeniu wsparcie miałoby opierać się na funduszu pomocowym skierowanym dla osób potrzebujących m.in. z państw ościennych. Nie zapomniano również o migrantach, którzy dotarli do Unii – dla nich studenci zaproponowali stworzenie funduszu asymilacyjnego. Miałby on koncentrować się wsparciu finansowym uzależnionym od podjęcia pracy. Pamiętamy również o dzieciach i młodzieży. Chcemy ich kształcić, aby w przyszłości stali się częścią społeczeństwa europejskiego - mówił jeden z uczestników debaty.Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert sieci Komisji Europejskiej Team Europe. Debatę zorganizowały Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Partnerem spotkania było Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Ekonomicznego – Czytelnia Europejska.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce