Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Przeciwko homofobii we Wrocławiu

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii na pamiątkę wykreślenia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Z tej okazji, Przedstawicielstwo Regionalne...

Przeciwko homofobiI we Wrocławiu
Aby przybliżyć wyzwania z jakimi zmagają się lesbijki, geje, osoby transpłciowe i interseksualne (LGBTI) w Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz z Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii we Wrocławiu. W ramach dwudniowych wydarzeń odbyła się debata ekspercka, warsztaty dla studentów oraz happening uliczny.


17 maja 2018 roku na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu odbył się happening uliczny „Poradnia leczenia homofobii”. Wolontariusze organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Kultura Równości prowadzili akcję informacyjną na temat stereotypów dotyczących mniejszości seksualnych w Polsce. - W naszej przychodni można bezpłatnie wykonać test wykrywający homofobię oraz zapoznać się z informacjami na temat osób LGBTI i skonfrontować swój obraz z rzeczywistością. Pamiętajmy, że homofobia i nienawiść bierze się z niewiedzy – mówił Klemens Jakubowski z Kultury Równości. Podczas happeningu odbył się także warsztaty artystyczne „Różnorodność to stan naturalny” prowadzone przez Dariusza


Paczkowskiego z Fundacji Klamra. Przechodnie wspólnie z artystą tworzyli portrety sojuszników osób LGBTI w Polsce, m.in. Magnusa Hirschfelda (1868-1935), znanego polsko-niemieckiego lekarza, który studiował filozofię i filologię we Wrocławiu, twórcy seksuologii oraz jeden z pierwszych działaczy organizacji LGBTI. “Jesteśmy tutaj, żeby się nauczyć czerpać z różnorodności i pozwolić sobie na zobaczenie, że każdy z nas jest indywidualnością”- mówił Paczkowski. Wystawione zostało także stoisko informacyjne Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, na którym można było otrzymać publikacje dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, a także działań podejmowanych przez instytucje w celu poprawy sytuacji osób LGBTI w Europie.

„Polska i prawa osób LGBTI na Mapie Europy” – to tytuł debaty akademickiej, która odbyła się 21.05.2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu


Wrocławskiego współorganizowana przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Instytut Politologii UWr. W debacie wzięli udział: prof. Teresa Gardocka z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wiktoria Jargiło z firmy Credit Suisse, dr Paweł Kowalski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wester Meijdam z Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej, Eliza Rutynowska z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Alina Szeptycka ze Stowarzyszenia Kultura Równości oraz dr Anna Śledzińska-Simon z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wester Meijdam przedstawił postępy działań Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia równości osób LGBT z uwzględnieniem szczegółowej listy działań mających na celu promowanie równości: ścisłe monitorowanie i egzekwowanie istniejących praw, dotarcie do obywateli, wspieranie kluczowych podmiotów w promowaniu równości


osób LGBTI, zbieranie danych statystycznych oraz wspieranie równość osób LGBTI poza UE. Uczestnicy mogli także pooglądać krótkie video wyprodukowane przez Komisję Europejską przedstawiające życiowe doświadczenia pary lesbijek mieszkających w Polsce. Eksperci rozmawiali o prawnej i społecznej sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce oraz o możliwych rozwiązaniach, które mogą się przyczynić do ich lepszej integracji w społeczeństwie. Pełny zapis transmisji z debaty dostępy jest tutaj. Wśród 120-osobowej publiczności zgromadzonej na sali Instytutu Politologii nie zabrakło pytań i tematów do dyskusji


Po debacie część studentów (40 osób) wzięła udział w warsztatach anty-homofobicznych prowadzonych przez Alinę Szeptycką i Annę Smarzyńska ze Stowarzyszenia Kultura Równości. Podczas spotkania na Uniwersytecie obecne było także stoisko Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, które oferowało publikacje z obszaru działań antydyskryminacyjnych.

Partnerem wydarzenia był Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Kultura Równości.

RÓWNOŚĆ JEST PODSTAWOWĄ WARTOŚCIĄ UE

Wszyscy Europejczycy mają prawo do równego traktowania, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy cech płciowych. Unia Europejska (UE) od lat wspiera równość lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), lecz mimo postępów na tym polu dyskryminacja jest wciąż na porządku dziennym. Niektórzy mogą czuć się zagrożeni w przestrzeni publicznej; bywa, że w miejscu pracy nie mają możliwości, jakie inni przyjmują za pewnik; w szkole mogą mieć wrażenie, że muszą ukrywać to, kim naprawdę są. Bywa, że spotykają się z dyskryminacją w dostępie do opieki zdrowotnej, podczas ubiegania się o prawne uznanie ich płci w dokumentach urzędowych lub po prostu wiodąc codzienne życie.

Dyskryminacja osób LGBTI jest sprzeczna z podstawowymi wartościami UE i jak długo będzie stanowić faktyczny problem, dopóty UE nie spocznie, dopóki go ostatecznie nie rozwiąże.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce