Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 września 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Praworządność – sprawozdanie z 2022r.

 

Założeniem jest przekazywanie osobom uczestniczącym w projekcie informacji o orzecznictwie (TSUE), w szczególności o bieżących wyrokach mających związek z praktyką orzeczniczą polskich sędziów oraz orzeczeniach mających istotne znaczenie w zakresie wykładni regulacji unijnych stosowanych bezpośrednio lub pośrednio przy rozpoznawaniu spraw sądowych przed sądami krajowymi.

Projekt jest odpowiedzią PKE na sygnały, pochodzące głównie ze środowiska sędziowskiego, o potrzebie i oczekiwaniach sędziów dotyczących pozyskiwania informacji o orzecznictwie TSUE. Podnoszenie wiedzy o wykładni regulacji unijnych oraz umiejętności ich stosowania może okazać się wyjątkowo przydatne w codziennej pracy każdego sędziego.

W ramach projektu realizowane są aktualnie następujące działania:

 1. Organizacja seminariów (dwa seminaria w roku: wiosenne i jesienne) odbywających się w Warszawie z udziałem przedstawicieli TSUE oraz sędziów zainteresowanych tematyką stosowania i wykładni regulacji unijnych. Do tej pory odbyły się dwa takie wydarzenia:
 • 29 kwietnia 2022, z udziałem między innymi Sędziego TSUE prof. Marka Safjana oraz Pierwszego Rzecznika Generalnego TSUE prof. Macieja Szpunara. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 30 września 2022 z udziałem między innymi prof. Krystyny Kowalik-Bańczyk i prof. Niny Półtorak, będących sędziami Sądu UE. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 8 maja 2023 r.z udziałem między innymi Sędziego TSUE prof. Marka Safjana. W drugiej części seminarium odbyły się warsztaty – osobno dla sędziów cywilistów i karnistów, poprowadzone odpowiednio przez prof. Dawida Miąsika i prof. Monikę Szwarc, oboje z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.

Kolejne planowane seminarium odbędzie się 6 listopada 2023 r. w Warszawie – dokładniejsze informacje i link do zapisów znajdują się TUTAJ.

 1. Organizacja webinariów dla sędziów na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem regulacji unijnych.
 • Pierwsze z nich odbyło się w dniu 17 marca 2023 a tematem była „Ochrona konsumenta w orzecznictwie TSUE – stosowanie wykładni przepisów unijnych w sprawach dotyczących kredytów konsumenckich opartych na wskaźniku WIBOR”. Webinarium poprowadziła dr Aneta Wiewiórowska z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kancelarii Hoffman, Taborowski i Wspólnicy. Link do przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ
 • Kolejne webinarium, tym razem raczej dla sędziów karnistów, zaplanowane jest na 5 grudnia 2023; tematem będzie „Rzetelny proces karny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Poprowadzi je dr Dominika Czerniak, adiunktka, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.Zapisy są otwarte – link znajduje się TUTAJ

3. Regularna dystrybucja newsletterów i komunikatów TSUE, dotyczących najważniejszych bieżących orzeczeń TSUE. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują informacje w komunikacji elektronicznej z prośbą o przekazywanie dalej sędziom w swoich sądach/okręgach.

Z ramienia PKE opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr Filip Skawiński (filip [dot] skawinskiatec [dot] europa [dot] eu (filip[dot]skawinski[at]ec[dot]europa[dot]eu)), a kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Joanna Reszko (joanna [dot] reszkoatec [dot] europa [dot] eu (joanna[dot]reszko[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Realizację projektu wspiera nadto grupa sędziów tworzących Zespół Koordynatorów Projektu, w skład którego wchodzą:

 1. Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku – tomasz [dot] kaluznyatbialystok [dot] sr [dot] gov [dot] pl (tomasz[dot]kaluzny[at]bialystok[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 2. Barbara Augustyniak – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi – barbara [dot] augustyniakatlodz [dot] sa [dot] gov [dot] pl (barbara[dot]augustyniak[at]lodz[dot]sa[dot]gov[dot]pl)
 3. Włodzimierz Brazewicz – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – wbrazewiczatgdansk [dot] sa [dot] gov [dot] pl (wbrazewicz[at]gdansk[dot]sa[dot]gov[dot]pl)
 4. Rafał Cebula – Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich – rafal [dot] cebulaatsiemianowice [dot] sr [dot] gov [dot] pl (rafal[dot]cebula[at]siemianowice[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 5. Magdalena El-Hagin – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku – magdalena [dot] el-haginatgdansk [dot] so [dot] gov [dot] pl (magdalena[dot]el-hagin[at]gdansk[dot]so[dot]gov[dot]pl)
 6. Marta Knotz – Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie – marta [dot] knotzatkoszalin [dot] sr [dot] gov [dot] pl (marta[dot]knotz[at]koszalin[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
 7. Dariusz Mazur – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – dariusz [dot] mazuratkrakow [dot] so [dot] gov [dot] pl (dariusz[dot]mazur[at]krakow[dot]so[dot]gov[dot]pl)
 8. Agnieszka Niklas-Bibik – Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku – agnieszka [dot] niklas-bibikatslupsk [dot] so [dot] gov [dot] pl (agnieszka[dot]niklas-bibik[at]slupsk[dot]so[dot]gov[dot]pl)
 9. Aleksandra Sołtysińska – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – aleksandra [dot] soltysinskaatkrakow [dot] so [dot] gov [dot] pl (aleksandra[dot]soltysinska[at]krakow[dot]so[dot]gov[dot]pl)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (sędziowie oraz inne osoby zainteresowane orzecznictwem TSUE) w tym pozyskiwaniem informacji w komunikacji elektronicznej mogą dokonać zapisu przez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 września 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce