Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Prawie 100 mld euro na ochronę rynku pracy

Ostatnia płatność w ramach SURE wyniosła 6,5 mld euro. Tym samym łączna kwota wsparcia przeznaczonego dla państw członkowskich sięga 98,4 mld euro.

Prawie 100 mld euro na ochronę rynku pracy

Komisja Europejska wypłaciła na rzecz dziewięciu państw członkowskich kwotę ponad 6,5 mld euro w ramach ostatniej transakcji SURE, instrumentu służącego ochronie miejsc pracy i dochodów przed skutkami pandemii COVID-19. Wliczając dzisiejszą – dziewiątą i ostatnią płatność, możemy potwierdzić, że pomoc finansową w ramach instrumentu SURE o łącznej wysokości 98,4 mld euro otrzymało 19 państw członkowskich. W następstwie dzisiejszych operacji Bułgaria otrzymała 460 mln euro, Cypr – 29 mln euro, Czechy – 2,5 mld euro, Grecja – 900 mln euro, Chorwacja – 550 mln euro, Litwa – 142 mln euro, Łotwa – 167 mln euro, Polska – 1,5 mld euro, a Portugalia – 300 mln euro. Wszystkie dziewięć państw członkowskich już w przeszłości otrzymywało wsparcie finansowe z SURE.

Wypłacone pożyczki posłużą do sfinansowania wcześniejszych wydatków poniesionych w związku z pokonywaniem poważnych społeczno-gospodarczych skutków kryzysu związanego z COVID-19. Pomogą one państwom członkowskim pokryć koszty związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, w tym dla osób samozatrudnionych, a także niektórych środków w zakresie ochrony zdrowia. Środki te pomogły chronić zatrudnienie i wspierać dochody w okresie pandemii COVID-19.

SURE skutecznie pomagał państwom członkowskim w łagodzeniu skutków pandemii w 2020 r. i przyczynił się do szybkiego ożywienia w 2021 r. Z najnowszego sprawozdania Komisji w sprawie SURE wynika, że w 2020 r. w ramach instrumentu wsparcie otrzymało około 31,5 mln osób i 2,5 mln przedsiębiorstw, zaś w 2021 r. – 9 mln osób i ponad 800 tys. przedsiębiorstw. W czerwcu 2021 r. SURE otrzymał Nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 2021 za dobrą administrację w kategorii świadczenie usług ukierunkowanych na obywateli. Dostępność instrumentu SURE wygasa 31 grudnia 2022 r.

Dzisiejsze wypłaty zostały sfinansowane w zeszłym tygodniu za pośrednictwem emitowanych przez Komisję unijnych obligacji społecznych SURE o wartości 6 548 mld euro. Zyskały one pozytywne wsparcie inwestorów w tym okresie kończącym bieżący rok.

Program SURE to prawdziwy sukces UE w czasach ogromnych i niespodziewanych trudności. Wspierając ludzi i przedsiębiorstwa oraz utrzymując wiele milionów miejsc pracy, aby chronić dochody pracowników, instrument dowiódł swojej wartości. Stanowił on wsparcie ożywienia gospodarczego w Europie w okresie po pandemii. Po dokonaniu ostatniej płatności SURE pozostaje doskonałym przykładem solidarności UE: pokazuje, że UE może działać szybko i zdecydowanie, pomagając w chwili, gdy pomoc ta ma największe znaczenie.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 14/12/2022

Program SURE stanowił pierwszy ruch Komisji, jako podmiotu o dużym zasięgu, w kierunku rynków kapitału dłużnego. Był to również pierwszy krok na drodze od długu ponadnarodowego do długu państwowego. Właściwa dla programu etykietka obligacji społecznych pomogła Komisji w zaznaczeniu swojej obecności w segmencie rynku obligacji środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Segment ten rozszerzyliśmy następnie o nasz program zielonych obligacji NextGenerationEU. Program SURE zbliża się do końca, jednak już na zawsze pozostanie przełomowym programem, który przyniósł korzyści wielu obywatelom i przedsiębiorstwom UE w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji - 14/12/2022

Program SURE był centralnym elementem zdecydowanej odpowiedzi UE na wstrząs gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19. Wniosek w sprawie instrumentu SURE przygotowano w ciągu kilku tygodni po wybuchu pandemii, a Rada przyjęła go w rekordowo szybkim czasie. Instrument zapewnił niezbędne wsparcie pracownikom i przedsiębiorstwom w najtrudniejszych miesiącach kryzysu. Przyczynił się on ponadto do ukształtowania bezprecedensowo silnego rynku pracy w Europie, który nadal takim pozostaje. Dzisiejsza ostatnia płatność oznacza, że wykorzystano niemal całość zasobów udostępnionych w ramach SURE: to świadectwo sukcesu tego przełomowego modelu, z którego jesteśmy dumni.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 14/12/2022

Kontekst

SURE – europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej – to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony miejsc pracy i pracowników w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. SURE udostępnia wsparcie finansowe w formie pożyczek udzielanych państwom członkowskim przez UE na korzystnych warunkach.

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia SURE 2 kwietnia 2020 r., w ramach wstępnej reakcji UE na pandemię. Rada przyjęła wniosek 19 maja 2020 r., dając wyraźny sygnał solidarności europejskiej. Instrument stał się dostępny 22 września 2020 r., po podpisaniu przez wszystkie państwa członkowskie umów gwarancyjnych. Pierwsza wypłata nastąpiła pięć tygodni później.

7 grudnia 2022 r. Komisja wyemitowała nowe, 15-letnie obligacje społeczne o wartości 6 548 mld EUR na unijny program SURE, których termin zapadalności przypada na grudzień 2037 r. W celu sfinansowania SURE Komisja emituje obligacje społeczne i wykorzystuje wpływy z emisji do udzielania pożyczek wzajemnych państwom członkowskim korzystającym z instrumentu. Obszerniejsze informacje o tych obligacjach, pełen przegląd środków pozyskanych w ramach poszczególnych emisji oraz wykaz państw członkowskich korzystających z instrumentu jest dostępny na stronie internetowej.

Dzisiejsze pożyczki są dla Bułgarii, Cypru, Czech, Grecji, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Portugalii uzupełnieniem początkowej pomocy finansowej przyznanej w ramach SURE w 2020 r. Rada przyznała te dodatkowe środki w okresie od września do listopada 2022 r. Jeżeli chodzi o Polskę, płatność ostatniej części pomocy finansowej przyznanej w 2020 r. została zrealizowana dzisiaj, po tym jak w listopadzie rozwiązana została kwestia związana z absorpcją środków.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce