Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Prawa człowieka są uniwersalne

17 maja 2021 roku przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT). Z tej okazji Ambasador Danii Ole Toft przedstawi list otwarty poparcia dla społeczności LGBTI w imieniu 48 ambasad i przedstawicielstw z siedzibą w...

List ws. równości

List podkreśla ogromne znaczenie wspólnej pracy na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Kluczowe przesłanie listu brzmi: „Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać”.

Rokrocznie od 2012 r. członkowie społeczności dyplomatycznej w Polsce podpisują list otwarty wyrażający poparcie dla działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestiach problemów, które dotykają społeczność LGBT+ oraz inne mniejszości w Polsce, które stoją przed podobnymi wyzwaniami. W tym roku Ambasada Królestwa Danii koordynowała zbieranie podpisów, przejmując tę rolę od Ambasady Królestwa Belgii - koordynatora w 2020 r. W przyszłym roku rolę koordynatora przejmie Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pełny tekst listu wraz z listą 48 sygnatariuszy oraz tłumaczenie na język polski.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce