Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 lipca 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Polsko-czeski spór

KE skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Republice Czeskiej w związku z transportem toksycznych odpadów do Polski. To część sporu między państwami – zdaniem strony polskiej Czesi wysłali odpady z naruszeniem unijnego...

160725_waste.jpg

Sprawa ta stanowi część sporu między dwoma państwami członkowskimi, Polską i Republiką Czeską w sprawie klasyfikacji przemieszczania odpadów. Władze polskie odmówiły przyjęcia przesyłki, ponieważ została ona przesłana niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006). Przemieszczanie odpadów podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. Ponieważ w tym przypadku odbyło się ono bez takiego powiadomienia, przedmiotowe odpady zostały uznane za „nielegalne przemieszczanie odpadów” i władze czeskie powinny podjąć środki konieczne do odebrania odpadów. Republika Czeska prawdopodobnie naruszyła przepisy UE nie podejmując wymaganych działań.

Władze czeskie odmówiły jednak przyjęcia przesyłki z powrotem argumentując, że przedmiotowy materiał – mieszanina kwaśnych smół z procesu rafinacji ropy naftowej, pyłu węglowego oraz wapna palonego – nie jest odpadem, lecz produktem zarejestrowanym zgodnie z rozporządzeniem REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

W następstwie skargi Komisja wkroczyła, aby rozwiązać spór między dwoma państwami członkowskimi. W listopadzie 2015 r. Komisja skierowała do Republiki Czeskiej uzasadnioną opinię odrzucając argumenty Republiki Czeskiej dotyczące zaklasyfikowania tego ładunku jako produktu i wzywając ją do zabrania go. Ponieważ władze czeskie wciąż odmawiają zabrania odpadów, Komisja zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie (WE) nr 1013/2006) określa zasady, które zapewniają przemieszczanie odpadów w sposób przyjazny dla środowiska oraz zgodnie z unijnymi i międzynarodowymi przepisami. Składowanie lub przetwarzanie odpadów w sposób niespełniający odpowiednich norm ma poważne konsekwencje dla środowiska i stanowi długoterminowe zagrożenie dla zdrowia obywateli i pracowników.

Jeśli właściwe organy w państwie członkowskim przeznaczenia i pochodzenia nie mogą uzgodnić, czy chodzi o odpady czy też o materiały inne niż odpady, traktuje się je jako odpady i w konsekwencji muszą one zostać przyjęte z powrotem przez kraj pochodzenia.

Dodatkowe informacje:

  • Kluczowe decyzje dotyczące uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego z lipca 2016 r., zob. MEMO/16/2490
  • Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob. MEMO/12/12 (infografika)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 lipca 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce