Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Podwójna jakość żywności

- Nie zaakceptuję, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach mimo identycznego opakowania i marki – mówił niedawno przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Dlatego Komisja opublikowała właśnie zbiór...

Podwójna jakość żywności

Wytyczne mają pomóc organom krajowym w ustalaniu, czy dane przedsiębiorstwo łamie prawo UE, sprzedając produkty o podwójnej jakości w różnych krajach.

Jean-Claude Juncker powiedział w orędziu o stanie Unii: - Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach pomimo identycznego opakowania i marki. Teraz musimy nadać większe uprawnienia organom krajowym, aby wyeliminować wszelkie nielegalne praktyki, gdziekolwiek mają miejsce.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: - Oferowanie dwóch różnych produktów w takich samych opakowaniach tej samej marki wprowadza konsumentów w błąd i jest wobec nich nieuczciwe. To oczywisty przykład na to, że problemy transgraniczne można rozwiązywać tylko poprzez współpracę na poziomie UE. Państwa członkowskie zbyt długo usiłowały uporać się z tym zjawiskiem na własną rękę. Zrobię wszystko, by wyeliminować takie praktyki, zakazane na gruncie prawa UE, i doprowadzić do tego, by wszyscy konsumenci byli traktowani tak samo.

W wytycznych wymienia się i wyjaśnia odpowiednie wymogi prawa żywnościowego UE i unijne przepisy prawa ochrony konsumentów, do których organy krajowe powinny się odnosić, analizując potencjalne przypadki podwójnej jakości produktów:

Na podstawie tych przepisów w wytycznych określono kilkuetapową procedurę, która pomoże krajowym organom ds. żywności i ochrony konsumentów ustalać, czy producenci nie naruszają prawa. W przypadku transgranicznych przypadków łamania prawa organy ochrony konsumenta mogą zgłosić problem za pośrednictwem sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta na poziomie europejskim.

Krajowe organy ds. żywności i ochrony konsumentów czuwają nad przestrzeganiem prawa UE przez przedsiębiorstwa. Komisja Europejska stara się im jednak w tym dopomóc, wydając wytyczne i podejmując szereg innego rodzaju działań.

Inne działania Komisji

Poza wydanymi dziś wytycznymi Komisja pracuje także nad metodyką, która ma udoskonalić badania porównujące produkty spożywcze. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły zająć się tym problemem w oparciu o wspólne i solidne podstawy naukowe. Komisja przeznaczyła 1 mln euro dla Wspólnego Centrum Badawczego na potrzeby opracowania wspomnianej metodyki.

Komisja finansuje też inne prace związane z gromadzeniem danych i egzekwowaniem przepisów. Państwa członkowskie otrzymały 1 mln euro na tego rodzaju badania i działania.

Komisja rozpoczęła dialog z producentami i stowarzyszeniami marek handlowych, które zobowiązały się do opracowania kodeksu postępowania tej jesieni.

13 października Komisja weźmie udział w Szczycie Konsumenckim, spotkaniu ministerialnym na wysokim szczeblu w sprawie podwójnej jakości produktów spożywczych, które odbędzie się w Bratysławie z inicjatywy rządów Słowacji i Czech. Ponadto we wrześniu i listopadzie Komisja zorganizuje warsztaty z organami odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce