Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 marca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Partnerstwo ze Światową Organizacją Zdrowia

UE pogłębia partnerstwo ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby zwiększyć lokalną produkcję szczepionek, leków i technologii medycznych w Afryce oraz ułatwić do nich dostęp.

Partnerstwo ze Światową Organizacją Zdrowia

Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen i dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiedzieli, że Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pogłębiają swoje partnerstwo, aby zwiększyć sprawiedliwy dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek, leków i technologii medycznych wysokiej jakości w Afryce Subsaharyjskiej.

Komisarz Urpilainen powiedziała: - Unia Europejska i WHO dzielą wspólny ambitny cel, jakim jest zwiększenie lokalnych zdolności produkcyjnych i poszerzenie dostępu do bezpiecznych, skutecznych i – co ważne – przystępnych cenowo leków i szczepionek wysokiej jakości. W ramach inicjatywy Drużyna Europy na rzecz lokalnej produkcji w Afryce uzgodniliśmy dzisiaj wspólnie z dr Tedrosem, że zwiększymy wsparcie dla naszych afrykańskich partnerów, pomagając w eliminowaniu największych barier na drodze do dostępu i dyspozycyjności. Przewidujemy konkretne projekty i finansowanie na poziomie co najmniej 24,5 mln euro z unijnego budżetu. Dzisiaj wspólnie wzmacniamy fundamenty odpornych systemów opieki zdrowotnej, powszechnej opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowia publicznego – z myślą o dniu dzisiejszym i o przyszłości.

Partnerstwo UE-WHO pomoże Unii Afrykańskiej w osiągnięciu celu, jakim jest zwiększenie lokalnej produkcji szczepionek w Afryce i dla Afryki. Będzie również wspierać osiąganie przez Unię Afrykańską celów w obszarach takich jak zatrudnienie i wzrost gospodarczy, wymiana handlowa oraz współpraca naukowa.

Wkład finansowy UE opiewający na 24,5 mln euro będzie przeznaczony na trzy główne kategorie działań: wzmocnienie przepisów (11,5 mln euro), transfer technologii (12 mln euro) oraz konsolidacja popytu i zakupy strategiczne (1 mln euro).

Transfer technologii: WHO ułatwi transfer technologii na potrzeby lokalnej produkcji w Afryce Subsaharyjskiej, w ścisłej współpracy z krajowymi, kontynentalnymi i globalnymi podmiotami (grupa zadaniowa ds. produkcji COVAX). UE będzie wspierać centrum transferu technologii mRNA w Republice Południowej Afryki, transfer technologii w całym regionie, a także rozwój siły roboczej. Łączne wsparcie UE i państw członkowskich na rzecz centrum sięga 40 mln euro.

Wzmocnienie przepisów: UE i WHO będą wspierać partnerów afrykańskich na szczeblu krajowym, regionalnym i kontynentalnym, wspólnie z nimi dążąc do wzmocnienia przepisów i funkcji regulacyjnych. Jest to elementem szerszego pakietu wsparcia na rzecz wzmocnienia przepisów i stworzenia innowacyjnego środowiska sprzyjającego lokalnej produkcji szczepionek, leków i technologii medycznych. Posłuży ponadto jako wsparcie inicjatywy na rzecz harmonizacji przepisów afrykańskich w obszarze lekarstw oraz Afrykańskiej Agencji Leków.

Konsolidacja popytu: UE i WHO pomogą przywódcom i społecznościom afrykańskim w rozdrobnieniu popytu i w udoskonaleniu prognozowania potrzeb. Dzięki temu rynki będą bardziej przyjazne dla produktów wytwarzanych lokalnie.

UE zintensyfikuje swoją współpracę z OHCHR w zakresie umacniania praw człowieka.

Przy okazji swojej wizyty w Genewie komisarz Urpilainen zapowiedziała ponadto wsparcie dla Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) w wysokości 14,4 mln euro, przewidziane na okres trzech lat (2022–2024).

Środki te posłużą jako wsparcie planu zarządzania biurem OHCHR i stanowią część wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach.

Priorytety UE w zakresie ochrony i propagowania praw człowieka zostały określone w planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w nowym programie na rzecz praw człowieka i demokracji w ramach instrumentu „Globalny wymiar Europy”.

Prawa człowieka są centralnym elementem polityki zagranicznej UE, a OHCHR jest kluczowym podmiotem i uprzywilejowanym partnerem Unii w umacnianiu multilateralizmu opartego na zasadach.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 marca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce