Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 lipca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Partnerstwo UE-ONZ

Komisja Europejska i ONZ omówią bliższą współpracę na sesji w ograniczonym składzie w Nowym Jorku.

Młodzi i klimat. Warsztaty europejskie

Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa żywnościowego, działań w dziedzinie klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy cyfrowej.

7 i 8 lipca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z dziewięcioma członkami kolegium komisarzy weźmie udział w spotkaniu roboczym z sekretarzem generalnym ONZ Antónim Guterresem i innymi wysokimi rangą urzędnikami ONZ w Nowym Jorku. Pierwsze tego rodzaju spotkanie pogłębi partnerstwo UE-ONZ w obliczu obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej.

Komisja i ONZ omówią największe wyzwania, przed jakimi stoi dziś multilateralizm, oraz najważniejsze obszary działania w kontekście międzynarodowym, przede wszystkim w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Będą rozmawiać o tym, w jaki sposób partnerstwo UE-ONZ może znacząco pomóc w priorytetowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, działania w dziedzinie klimatu i ochrona różnorodności biologicznej, realizacja celów zrównoważonego rozwoju oraz współpraca cyfrowa.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Świat znajduje się w punkcie zwrotnym. Rosyjska napaść na Ukrainę niszczy międzynarodowy porządek i globalną gospodarkę. Jest ona bezwzględnym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, a jej konsekwencje sięgają daleko poza granice Ukrainy i Europy. Współpracujemy blisko z ONZ w celu zaspokojenia najbardziej palących potrzeb oraz opowiadamy się za multilateralizmem, który jest najlepszą ochroną przed „prawem siły”.

Globalne wyzwania wymagają bardziej wielostronnego zarządzania i współpracy międzynarodowej opartej na zasadach, zakorzenionej w prawie międzynarodowym i Karcie Narodów Zjednoczonych. Wzmocnienie multilateralizmu leży w naszym wspólnym interesie, a UE może pomóc dzięki swojemu wyjątkowemu doświadczeniu.

UE i ONZ wznowią wysiłki na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. w ramach Dekady Działań, szczególnie w odniesieniu do najważniejszych obszarów, takich jak edukacja, zdrowie, klimat i różnorodność biologiczna. Unijna strategia Global Gateway będzie częścią rozwiązania, ponieważ zapewnia kompleksowe ramy inwestowania w infrastrukturę, zdrowie i edukację, a tym samym promuje finansowanie rozwoju. Przyczyni się również do realizacji inicjatywy przewodniej Sekretarza Generalnego ONZ „Nasz wspólny program”.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen i sekretarz generalny ONZ António Guterres wydadzą oświadczenie prasowe 8 lipca o godz. 17.45 EST (23.45 czasu obowiązującego w Brukseli).

Kontekst

UE i jej państwa członkowskie wspólnie wnoszą największy wkład finansowy do budżetu ONZ – prawie jedną czwartą jego całkowitej wysokości.

Przewodniczącej Ursuli von der Leyen towarzyszyć będzie Margrethe Vestager – wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej, Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom, Paolo Gentiloni – komisarz do spraw gospodarki, Janez Lenarčič – komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, Adina Vălean – komisarz do spraw transportu, Olivér Várhelyi – komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, Jutta Urpilainen – komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, Virginijus Sinkevičius – komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa oraz Mairead McGuinness – komisarz ds. stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych.

Pomysł sesji ONZ-UE w ograniczonym składzie po raz pierwszy pojawił się we wspólnym komunikacie z 2021 r. dotyczącym wzmocnienia wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach.

Więcej informacji:

Program UE na rzecz nowego multilateralizmu – zestawienie informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 lipca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce