Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na temat znaczenia zrównoważonego...

Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Jak pokazują ostatnie sprawozdania z monitoringu w roku szkolnym 2016–2017 ponad 12,2 mln dzieci w 79 tys. szkół wzięło udział w unijnym programie „Owoce i warzywa w szkole”, natomiast około 18 mln dzieci uczestniczyło w programie „Mleko w szkole”. Stanowi to ponad 74 tys. ton owoców i warzyw i ponad 285 tys. ton produktów mlecznych, rozprowadzanych głównie wśród dzieci w wieku 6–10 lat.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: - Europejscy rolnicy produkują zdrową i bezpieczną żywność wysokiej jakości, a dzięki unijnej inicjatywie nasi najmłodsi obywatele z korzyścią dla zdrowia zyskują dostęp do tych produktów. Jednocześnie od najmłodszych lat uczą się, skąd pochodzi żywność, i poznają znaczenie smacznego i zdrowego odżywiania. Komisja jest dumna z tego, że uczestniczy w tej edukacyjnej podróży. Ciągłość unijnego programu w roku szkolnym 2018–2019 zapewni 250 mln euro ze środków wspólnej polityki rolnej.

W ramach programu w każdym roku szkolnym 150 mln euro rezerwuje się na owoce i warzywa, a 100 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Uzgodniono już krajowe przydziały dla wszystkich 28 państw członkowskich uczestniczących w programie w roku szkolnym 2018–2019. Oczekuje się, że zostaną one przyjęte przez Komisję Europejską pod koniec marca.

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, powinny najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowali, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Oprócz decydowania o konkretnym sposobie wdrożenia programu, jak określenie tematycznych działań edukacyjnych albo wybranie dodatkowych produktów rolnych, które uczniowie mogą otrzymać, państwa członkowskie mają możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

W latach 2016–2017 najczęściej rozdawanym owocem były jabłka, a także gruszki, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, pomarańcze, truskawki i banany. Najbardziej popularnymi warzywami były marchew, pomidory, ogórki i papryka. Działania edukacyjne obejmowały wizyty w gospodarstwach rolnych, ogródki szkolne, kursy lub konkursy gotowania, zajęcia z dietetykiem, gry itd. W programie „Mleko w szkole” największym zainteresowaniem cieszyło się mleko, mleko smakowe oraz produkty z mleka fermentowanego takie jak jogurty. Rozdawano także sery.

Przydziały na państwa członkowskie na rok szkolny 2018–2019

Państwo członkowskie

Program „Owoce i warzywa w szkole” (w euro)

Program „Mleko w szkole”
(w euro)

Belgia

3 405 459

1 613 200

Bułgaria

2 590 974

1 130 879

Czechy

3 956 176

1 785 706

Dania

2 290 761

1 460 645

Niemcy

24 868 897

10 552 859

Estonia

547 336

724 335

Irlandia

1 757 779

900 398

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

16 529 545

7 101 663

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja

1 664 090

800 354

Włochy

20 857 865

8 924 496

Cypr

290 000

500 221

Łotwa

785 115

733 945

Litwa

1 099 281

1 076 520

Luksemburg

335 511

200 000

Węgry

3 747 262

1 916 173

Malta

319 341

199 517

Holandia

6 782 991

2 401 061

Austria

2 832 220

1 232 449

Polska

14 532 073

10 846 847

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 743 836

Słowenia

703 870

353 423

Słowacja

2 113 724

990 350

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

9 184 818

Wielka Brytania

0

4 937 840

Ogółem

144 968 917

105 031 083

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce