Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 kwietnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Opieka zdrowotna dla wszystkich

Na całym świecie, a także w Unii Europejskiej, utrzymują się różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z...

Opieka zdrowotna dla wszystkich

Oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenisa Andriukaitisa, z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia 2018: „Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich”

Dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci i biedni, powinni móc czerpać korzyści z wysokiej jakości opieki medycznej bez obaw, że choroba zrujnuje ich finansowo.

Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia możemy z satysfakcją przyjrzeć się postępom poczynionym na naszym kontynencie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców UE i podniesienia oczekiwanej średniej długości życia. Jestem kardiochirurgiem. Lecząc moich pacjentów widziałem, jak ważna jest powszechna opieka zdrowotna, zwłaszcza w przypadku osób najbardziej potrzebujących. Poznałem również wielu inspirujących lekarzy, naukowców, badaczy i pracowników społecznych, którzy powszechną opiekę zdrowotną realizują na co dzień. Jestem dumny z tego, że mogę być jednym z nich.

Jednak jeśli chodzi o zdrowie – choroby nie uznają granic. Dlatego właśnie UE ustanowiła europejski korpus medyczny, który w sytuacjach zagrożenia zdrowia, takich jak epidemie lub choroby zakaźne, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, wysyła odpowiednich specjalistów. UE jest również wiodącym inicjatorem inicjatyw zdrowotnych, które pobudzają badania naukowe i pomagają walczyć z poważnymi chorobami na całym świecie. Na przykład dzięki finansowaniu w obszarze rozwoju międzynarodowego UE przeznaczyła ponad 475 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Co roku w ramach pomocy humanitarnej UE przeznacza około 200 mln euro na wsparcie programów ochrony zdrowia, których celem jest ograniczenie umieralności, niepełnosprawności i chorób związanych z kryzysami humanitarnymi.

Nie można jednak zapomnieć, że na całym świecie, a także w UE, nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Na przykład wskaźnik przedwczesnej umieralności z powodu chorób przewlekłych jest co najmniej dwukrotnie wyższy od średniej UE w Bułgarii, na Węgrzech i na Łotwie. Tego rodzaju nierówności często wiążą się z nierównościami społecznymi i są w pewnym stopniu powodowane różnicami w dostępie do wysokiej jakości opieki ze względu na koszty oraz nierównym rozkładem geograficznym lekarzy w państwach UE i między nimi. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów. Celem niedawno przyjętego Europejskiego filara praw socjalnych jest zapewnienie wszystkim pracownikom i osobom pracującym na własny rachunek dostępu do ochrony socjalnej. Jest to ważny krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania do zapewnienia wszystkim mieszkańcom UE dostępu do opieki zdrowotnej – nie tylko do leczenia, lecz również profilaktyki.

Zapewnienie każdemu mieszkańcowi UE dostępu do opieki zdrowotnej powinno być priorytetem dla wszystkich organów krajowych. Mając to na uwadze, ciągły rozwój europejskich sieci referencyjnych przyczyni się również do zacieśnienia współpracy między naszymi systemami opieki zdrowotnej. Te wirtualne sieci ułatwiają dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i mało rozpowszechnione choroby złożone.

To, czy opieka zdrowotna stanie się rzeczywiście powszechna, zależy ostatecznie od państw członkowskich, które są odpowiedzialne za definiowanie i organizację swojej polityki zdrowotnej, usług zdrowotnych i budżetu na ochronę zdrowia. Mimo to Komisja będzie nadal służyć radą i pomocą w osiąganiu celu, jakim jest zmniejszenie różnic w zakresie zdrowia w poszczególnych krajach UE. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim powszechną opiekę zdrowotną, w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 kwietnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce