Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Odkryj swój talent!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w tym roku jest organizowany wirtualnie przez KE we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. To piąta edycja tego wydarzenia, które...

Odkryj swój talent!

W 2020 r. organizatorzy skupią się na kształceniu i szkoleniu zawodowym na wyższym poziomie (po szkole średniej II stopnia) oraz na umiejętnościach zawodowych na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja i prezydencja niemiecka za kluczowe uznają promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: - Rynki pracy potrzebują twórczych umysłów i wykwalifikowanych pracowników, aby umiejętnie przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma za zadanie szkolić talenty: utalentowane osoby, które mogą rozwijać karierę w naszych społeczeństwach i wnosić wkład w nasze gospodarki. Zapewnienie odpowiednich umiejętności na potrzeby uczenia się przez całe życie jest dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw, związków zawodowych, rządów i innych partnerów ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem przekonany, że VET może odegrać ważną rolę w procesie odbudowy.

Anja Karliczek, niemiecka federalna minister edukacji i badań naukowych, podkreśla: - Doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe ma ogromne znaczenie w Niemczech i Europie dla zapewnienia nam w przyszłości dobrobytu. Pragniemy wzmocnić współpracę nad VET w Europie i wzajemnie się od siebie uczyć. Chcemy też, aby VET sprostał wyzwaniom przyszłości. Pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podjęliśmy na nieformalnym spotkaniu ministrów edukacji w Osnabrück wraz z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi. Bardzo się cieszę, że inaugurujemy dzisiaj Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Organizatorami tegorocznej edycji jest Komisja Europejska we współpracy z moim ministerstwem, niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych. Chcemy jak najbardziej skorzystać z możliwości, jakie daje nam to wydarzenie, i zaprezentować korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020 organizacje lokalne, regionalne i krajowe z UE i spoza niej organizują wirtualne wydarzenia i działania, podkreślając korzyści płynące z kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego kluczową rolę w uczeniu się przez całe życie. Zapewniają młodym uczniom wstępne umiejętności, których potrzebują, aby spełnić się zawodowo, a z myślą o dorosłych tworzą środki umożliwiające im doskonalenie zawodowe i zmianę kwalifikacji przez całe życie. W 38 krajach zarejestrowano już ponad 781 powiązanych wydarzeń i działań, a liczba osób biorących w nich udział sięga ponad 1,6 mln.

Ambasadorzy Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych i nagrody za doskonałość w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w 2020 r.

W tym roku 28 ambasadorów reprezentujących 25 krajów wspiera kampanię związaną z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych, rozpowszechniając informacje o umiejętnościach zawodowych. Ambasadorów nominuje Komisja Europejska. Są oni inspiracją dla innych, jak można korzystać z kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich niezwykłe osiągnięcia świadczą o zaletach VET nie tylko dla młodych ludzi, ale również dla każdego, kto rozważa nowe możliwości uczenia się.

Przebieg procedury

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: najważniejsze informacje

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczny tydzień działań i wydarzeń, podczas którego organizacje lokalne, regionalne lub krajowe prezentują najlepsze przykłady kształcenia i szkolenia zawodowego [1] — sektora zdolnego wyposażyć wszystkich ludzi w umiejętności, których potrzebują, aby spełniać się w życiu osobistym i zawodowym. Temu wydarzeniu towarzyszy wielomiesięczna kampania informacyjna promująca lokalny zasięg.

Inicjatywę zapoczątkowała w 2016 r. Komisja Europejska w kontekście Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i od tego czasu inicjatywa ta stała się platformą wymiany pomysłów i dobrych praktyk dla zainteresowanych stron w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie i poza nią. Ogólnym celem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych jest zaprezentowanie wielu sposobów, w jakie kształcenie i szkolenie zawodowe może pomóc młodym ludziom i dorosłym w odkryciu swoich talentów i przygotowaniu się do europejskiej gospodarki przyszłości. Ponadto celem jest zademonstrowanie pracodawcom ogromnych korzyści płynących z inwestowania w zasoby ludzkie przez wspieranie szkolenia wstępnego wśród osób młodych oraz podnoszenie i zmianę kwalifikacji wśród osób dorosłych.

W jaki sposób UE promuje kształcenie i szkolenie zawodowe?

Komisja jest zaangażowana w kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych, a w szczególności prawa do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie. 1 lipca 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego, aby systemy edukacji stały się bardziej nowoczesne, atrakcyjne, elastyczne i dostosowane do potrzeb gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Wspomniany wniosek wpisuje się w inne inicjatywy Komisji, takie jak Europejski program na rzecz umiejętności wspierający trwałą konkurencyjność, sprawiedliwość społeczną i odporność oraz komunikat „Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych – pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia”.

Komisja Europejska wspiera również kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach swoich funduszy. Poza funduszami UE na lata 2021-2027, takimi jak Europejski Fundusz Społeczny Plus i Erasmus, podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych to sztandarowy obszar inwestycyjny w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zasilany dotacjami i pożyczkami o wartości 672,5 mld euro.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce