Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Obwodnica Szczuczyna łączy Europę

Mimo epidemii koronawirusa, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, toczą się prace na wielu inwestycjach drogowych w całej Polsce. Właśnie dokończona została budowa obwodnicy Szczuczyna w województwie podlaskim. Dofinansowanie w ramach...

Obwodnica Szczuczyna łączy Europę

Od 15 maja kierowcy korzystają już z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stała się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. Wybudowana jezdnia ma długość około 6,58 km. i łączy się z powstałym w ramach I etapu budowy obwodnicy - dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma więc 8 kilometrów i standard 2-jezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału. Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Cała Via Baltica zostanie zrealizowana w ramach perspektywy 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

- Obwodnica Szczuczyna jest częścią trasy Via Baltica, która jest jednym z najważniejszych połączeń drogowych krajów bałtyckich z resztą UE. Droga połączy Warszawę ze stolicą Estonii i będzie przebiegała przez Litwę i Łotwę. Sukcesywnie oddajemy dla kierowców kolejne części tej ważnej trasy, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Za nami kilka kilometrów obwodnicy Szczuczyna. Przed nami dziesiątki kilometrów szlaku Via Baltica i tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w całej Polsce. Łączymy odcinki dróg w spójną sieć komunikacyjną. Szlak Via Baltica już za 3 lata połączy centralną Polskę z granicą polsko-litewską – powiedział, otwierając obwodnicę, wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- S61 jest przykładem jak unijny budżet łączy Europę. Bardzo cieszymy się z otwarcia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, tak długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców, jak i przejeżdżających tranzytem. Ta droga jest ważna nie tylko dla Polski. W wymiarze europejskim stanowi część sieci łączącej państwa Bałtyckie z Polską i dalej z Europą Zachodnią i Południową, a także przyczyni się do nieskrępowanego przepływu towarów w ramach korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie – powiedział Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Projekt, w ramach którego zbudowana została obwodnica Szczuczyna, dotyczy prac na fragmencie drogi krajowej S61 Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) stanowiącym element sieci bazowej korytarza TEN-T (Morze Północne – Morze Bałtyckie) i obejmuje swoim zakresem kilka dużych zadań inwestycyjnych dotyczących odcinków o długości łącznie ok. 110 km. Pozostałe odcinki powinny zostać oddane do użytkowania do końca 2022 roku.

- W obecnej perspektywie unijnej beneficjenci działający w różnych sektorach transportu w Polsce zawarli aż 57 umów – grant agreements - na sumę ponad 16,7 mld PLN dofinansowanych z CEF. Obok GDDKiA z Instrumentu „Łącząc Europę” korzysta głównie PKP PLK S.A oraz m.in. PAŻP realizując projekty rozwijające polski transport lotniczy i kolejowy – podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT– podkreśla Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

- Oddaliśmy dziś do ruchu drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna - kolejny odcinek drogi ekspresowej S61 stanowiący fragment międzynarodowego szlaku transportowego Via Baltica. Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km (fragment obwodnicy Augustowa, obwodnica Suwałk i obwodnica Szczuczyna). Pozostała część S61, blisko 177 kilometrów, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” albo fizycznie - w budowie – podkreśla Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Koszt całkowity projektu: 742 824 553 EUR
  • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków CEF: 379 583 347 euro (51,1 % kosztów kwalifikowanych)
  • Zakończenie projektu: grudzień 2022 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce