Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 marca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

O równości płci na giełdzie

12 marca 2018 roku odbyła się konferencja „Ring the Bell for Gender Equality” organizowana przez Global Compact Network Poland i Giełdę Papierów Wartościowych w siedzibie GPW w Warszawie. Symbolicznie uderzono w dzwon, wyrażając w ten sposób poparcie...

O równości płci na giełdzie
Konferencję otworzył Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu GPW: „Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że należy równoważyć pozycję kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym kraju, w tym na rynku finansowym i kapitałowym. Ma to kluczowe znaczenie w wymiarze społecznym oraz dla zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Identyfikacja barier pozwoli wypracować konkretne rozwiązania, co da wymierne korzyści biznesowi i gospodarce.”

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland poruszył m.in. kwestie dotyczące wrażliwego tematu, jakim jest środowisko pracy. „Przypomnę: miejsce pracy jest chronione konwencjami międzynarodowymi. Jest to miejsce szczególne. Miejsce, w którym jest się w sposób naturalny komuś podległym. I w tym miejscu trzeba być szczególnie chronionym. Jeżeli o to nie zadbamy, to Polska nie będzie miała powodów do tego, żeby międzynarodowo pokazywać się jako kraj, z którego inni powinni brać przykład. A uważam, że Polska powinna do tego dążyć.”

Gościem był także Ambasador Królestwa Danii, Ole Ekberg Mikkelsen, który zwracał uwagę na odpowiednią politykę dotyczącą np. urlopu macierzyńskiego. „Jeśli nie poczynimy żadnych specjalnych wysiłków, kobiety nie będą mogły wrócić do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim, a to się często zdarza. Trzeba położyć większy nacisk na „work-life balance” – jest to coś, co czyni sprawę prostszą. Do tego potrzebna jest odpowiednia polityka, ponieważ bez tego nie będzie oczekiwanego progresu.”

Carlos Pinerua, dyrektor Banku Światowego, występował z pozycji osoby, która jest ojcem, zaś ojcostwo stanowiło główną oś jego wypowiedzi: „Wiele już zostało zrobione w ciągu ostatnich lat, szczególnie jeśli chodzi o równość płac i partycypację kobiet w polityce. Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na mężczyzn, jako na ojców, członków rodziny”.

Dr hab. Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej, przedstawiła wyniki badań, podkreślając znaczenie równości płci dla biznesu: „Szacuje się, że parytet płci w sferze gospodarczej może dać wymierne korzyści w postaci zwiększenia PKB (w Wlk. Brytanii dodatkowo 250 miliardów dolarów, w USA – 1750). Te firmy, które są postrzegane jako równościowe, jako otwarte na różnorodność, doceniające różnorodność – przyciągają talenty, ludzie chętnie do tych firm aplikują i chcą pracować. Równość się opłaca!”
Z kolei Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Natalia Szczucka zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych przez Europejski Instytut ds. Równości Płci, które dotyczyły między innymi wolnego czasu kobiet i mężczyzn: „Jeśli chodzi o zajęcia poza domem, wśród osób pracujących niecałe 17% kobiet może sobie pozwolić na to, żeby kilka razy w tygodniu wyjść z domu w celach rozrywkowych, np. spotkać się z przyjaciółmi. U mężczyzn jest to 21%. Średnia unijna to 27% dla kobiet i prawie 32% dla mężczyzn. Mamy więc dużą dysproporcję. Przekłada się to na zdrowie. Trzeba odpoczywać, relaksować się, żeby pozostać zdrowym.”

„Żadne państwo nie będzie się prawidłowo rozwijać, jeśli połowa populacji jest pozostawiona z tyłu. To nie jest tylko problem lokalny, nawet nie tylko europejski. To problem globalny. Równość płci powinna być łatwa do osiągnięcia i trudna do zignorowania. Wielka Brytania także ma wiele w tym zakresie do zrobienia, jeśli w kwestii równości i różnorodności chce być tam, gdzie powinna.” Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

„Cieszy mnie to niezmiernie jak wielu mężczyzn mówi dzisiaj o różnorodności. Potrzebujemy mężczyzn w tym temacie. Potrzebujemy mężczyzn, którzy będą ambasadorami zmiany. Dlatego, że korzyści płynące z różnorodności nie dotyczą tylko kobiet. Dotyczą całych społeczeństw, dotyczą także mężczyzn. Dając im szansę na to by mogli być ojcami, mężami, partnerami, aktywnie patrzeć na to, jak rosną ich dzieci. Mężczyźni tego chcą.” Katarzyna Zawodna, Business Unit President, SKANSKA CDE.

Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu T-Mobile: „Chcemy, aby nasze kadry menedżerskie, bez względu na szczebel w hierarchii miały reprezentację kobiet, minimum 30%. W ten sam sposób podchodzimy również do procesu rekrutacji na najwyższe stanowiska (…) Bardzo wierzymy w to, że oferowanie otwartego środowiska pracy, nastawionego na współpracę, złożoność, zmienność kulturową, ale również na różnorodność. To jest gwarancja dobrej pracy, gdzie pracownicy niezależnie od płci, narodowości, przekonań, orientacji seksualnych i pochodzenia będą dobrze się czuć.”

Alain Simonnet, Dyrektor Generalnego 3M Poland & Ukraine, przypomniał uczestnikom i uczestniczkom spotkania o powinnościach biznesu w zakresie działań na rzecz równości płci. Jak stwierdził: „nie jest to tylko prawidłowe działanie, ale także mądre” – dotyczyło to przede wszystkim zaprezentowanych podczas spotkania badań naukowych, które jednoznacznie wskazywały, że równość płci przynosi ekonomiczne korzyści.

Ostatnią prelegentką na konferencji była Izabela Olszewska, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej GPW: „Zmiany, które prowadzą do zajmowania przez kobiety stanowisk wyższych w hierarchii oraz to, że kobiety pojawiają się w różnych zawodach to jest bardzo duży ewolucyjny proces społeczny. Nie da się nim zarządzić projektowo. Wyznaczyć cele, harmonogram, na koniec projekt rozliczyć. Myślę, że ta idea powoli napełnia się treścią. Ważne jest byśmy dążyli do tego poprzez pokazywanie badań naukowych, tak jak to dzisiaj zostało zaprezentowane.”

Źródło: http://ungc.org.pl/aktualnosci/21179/

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce