Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 września 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

O regionach, tożsamości i roli kultury

W sobotę, 8 września 2018r. w Bukowcu, odbył się kolejny już Dialog Obywatelski – tym razem poświęcony roli kultury i regionów w budowaniu tożsamości europejskiej. Organizatorem wydarzenia było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we...

O regionach, tożsamości i roli kultury
Spotkanie z wicedyrektorką generalną Komisji Europejskiej ds. Komunikacji, Sixtine Bouygues oraz przedstawicielami świata kultury trzech sąsiadujących ze sobą regionów: Polski, Czech i Niemiec odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Bukowcu organizowanych przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
Wśród prelegentów dyskutujących z Sixtine Bouygues byli: Ewa Filipp, wicedyrektorka Opery Wrocławskiej, Aleksander Kaczorowski – polski tłumacz, eseista i dziennikarz specjalizujący się w literaturze i kulturze czeskiej, dr Radka Denemarková – czeska pisarka i eseistka, a także prof. Matthias Theodor Vogt – dyrektor Saksońskiego Instytutu Infrastruktury Kulturalnej. Dyskusję moderował Szymon Sikorski.

Spotkanie otworzył Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to okazja do rozmowy i przypomnienia sobie, czy jest tożsamość- mówił.
Goście rozmawiali o tym jak budować jedność w regionie z pogranicza trzech kultur. Rozważania nie bez powodu miały miejsce na ternie Dolnego Śląska czyli obszaru graniczącego z Czechami i Niemcami, które prowadzi do spotkania trzech kultur. Dyskutujący starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola regionu w kształtowaniu tożsamości europejskiej i czy w ogóle możliwe jest budowanie jedności i tożsamości w tak trudnym regionie, jakim jest pogranicze polsko-niemiecko-czeskie.

Wicedyrektorka generalna Komisji Europejskiej ds. Komunikacji, Sixtine Bouygues, przyznała: To kluczowe, żebyśmy wiedzieli, że nasze wspólne dziedzictwo i kultura są o wiele silniejsze, niż sztuczne próby rozdarcia Europy na kawałki. Tożsamość europejska oznacza szacunek dla różnorodności kulturowej i wspólnych wartości. Chodzi o dzielenie się tym naszym wspólnym dziedzictwem, budowanie mostów.


Prelegenci rozważali także, czy tożsamość europejska i narodowa mogą bez szkody dla siebie współistnieć, nie zatracając tym samym tego, co odrębne dla poszczególnych kultur. Zdaniem wicedyrektorki generalnej KE, Sixtine Bouygues, nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy nimi. Profesor Vogt uzupełnił tę opinię, wskazując na to, że najważniejsi w budowaniu tożsamości są ludzie. Tożsamość europejska to jedność w różnorodności - mówił.

Dyskutujący wskazywali na ogromną rolę kultury, która tworzy przestrzenie wolne od wszelkich podziałów. To właśnie w trudnych dla europejskiej tożsamości czasach szczególnie nie stać nas na zaniedbywanie dziedzictwa kulturowego. Język kultury stwarza przestrzenie wolne od tego, co dzieli - mówiła Ewa Fillip.

Istotny jest także dialog i zrozumienie tego, kim jesteśmy. To właśnie respektowanie i rozumienie różnorodności i chronienie wartości, które są wspólne dla krajów europejskich, są kluczem do tożsamości. Jak podkreślał profesor Matthias Theodor Vogt, w budowaniu wspólnej tożsamości nie chodzi o homogeniczność, ale o jedność. Zwieńczeniem dyskusji była opinia z sali: kultywujmy naszą tradycję, żyjemy we wspólnej Europie. To właśnie wspólna tożsamość przyciąga tu ludzi.
Dialogi Obywatelskie są publicznymi debatami z decydentami UE, podczas których zgromadzeni rozmawiają o wpływie polityki na codzienne życie. To okazja do zadawania politykom pytań, zgłaszania uwag i rozmowy o przyszłości Europy. Miniony Dialog Obywatelski w Bukowcu skupiał się na roli kultury w budowaniu tożsamości europejskiej nieprzypadkowo – obecnie obchodzimy bowiem Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. W Dialogu Obywatelskim wzięło udział blisko 300 osób. Po spotkaniu odbyło się wręczenie nagród dla Ambasadorów Karkonoszy, a następnie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spektaklu „Fidelio” Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Opery Wrocławskiej pod batutą jej dyrektora- Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Więcej na temat:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 września 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce