Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

O Polsce i UE w Słupsku

- Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. To tutaj od 13 lat odbywa się Olimpiada Wiedzy o Unii dla młodzieży, która przez ten czas przyciągnęła 40 tys. uczniów– mówił Marek Prawda. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce 11 czerwca przyjechał na...

O Polsce i UE w Słupsku

Pierwszy Dialog Obywatelski z udziałem Marka Prawdy odbył się w Starostwie Powiatowym. Wzięli w nim udział sołtysi z regionu oraz władze samorządowe. Rozmawiano m.in. o różnicach jakości tych samych produktów w różnych państwach członkowskich, dysproporcjach w wynagrodzeniach za wykonywanie tej samej pracy oraz o wsparciu Unii Europejskiej dla samorządów.

Drugie spotkanie zorganizowano w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczyli w nim studenci, uczniowie, pracownicy naukowi, eksperci Team Europe, a także mieszkańcy regionu słupskiego. Dyrektor Prawda w przeważającej części dialogu odpowiadał na pytania publiczności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z prawami obywateli po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz możliwością przystąpienia Polski do strefy euro. Rozmawiano również o propozycji KE dotyczącej kryteriów podziału środków w nowej perspektywie finansowej.

Kolejnym punktem spotkania był panel współautorów publikacji „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”: Uczestniczyli w nim:

 • Dr hab. Beata Piskorska, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Dr Elżbieta Skotnicka–Illasiewicz, w latach 1967-1993 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 1998-2004 członkini zespołu ekspertów ad personam przy pełnomocniku rządu do spraw negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do 2009 roku radca ministra w UKIE;
 • Dr Spasimir Domaradzki, wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa”;
 • Dr Leszek Cybulski, pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu;
 • Piotr Maciej Kaczyński, wykładowca Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.

Moderatorem spotkania był dr Rafał Kuligowski, adiunkt w Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsk.

Po krótkim wstępie i przypomnieniu głównych tez zawartych w publikacji (przygotowanej przez członków sieci Team Europe), rozpoczęła się dyskusja z publicznością. Zastanawiano się, czy tzw. brexit spowoduje reakcję łańcuchową i zachęci inne kraje do upuszczenia UE. Dyskutowano także o uznaniu państwowości obszarów na Bałkanach oraz relacjach Unia Europejska – Rosja. Duże zainteresowanie i emocje wywołał temat dotyczący aktualnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Całość wydarzenia podsumował trzeci panel, w którym swoje wystąpienia mieli laureaci Olimpiad Wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg":

 • Paweł Bącal, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie;
 • Remigiusz Sepiał, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
 • Marek Kaczmarczyk, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi;
 • Jan Pabisiak, Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu;
 • Zuzanna Romanowska, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Wiktor Marcinkowski, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
 • Krzysztof Jajor, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

Młodzież zwracała uwagę na zmiany programowe i braki w edukacji na temat spraw europejskich. Podkreślono, że nie chodzi o uczenie o instytucjach czy procedurach podejmowania decyzji. Istotą edukacji europejskiej powinno być przekazywanie wiedzy o wartościach, jakie leżą u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej.

Młodzi uczestnicy debaty podkreślili wysiłki Unii Europejskiej w zakresie polityki młodzieżowej. Zwracali jednak uwagę, że instytucje powinny być bardziej aktywne w mediach społecznościowych, skąd młodzież czerpie coraz więcej informacji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce