Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 kwietnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Nowe szanse na kształcenie

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu osób i organizacji inwestujących w umiejętności i kształcenie do źródeł finansowania. Instrument o wartości 50 mln...

Nowe szanse na kształcenie

Pilotażowy instrument gwarancji w obszarze umiejętności i kształcenia (ang. Skills and Education Guarantee Pilot, instrument gwarancji S&E) to nowa inicjatywa na zasadzie finansowania dłużnego, której celem jest pobudzanie inwestycji w obszarze edukacji, szkoleń i umiejętności. Jest to część strategii zmierzającej do zwiększenia zatrudnienia i zareagowania na zmieniające się potrzeby gospodarki europejskiej. Inicjatywa ta ma szczególne znaczenie w trudnej sytuacji gospodarczej, z jaką borykają się obecnie obywatele i przedsiębiorstwa w Europie w wyniku pandemii koronawirusa. Posłuży ona wsparciem dla przedsiębiorstw i uczących się w okresie kryzysu, a także po jego zakończeniu. Dzięki niej Europa będzie mogła się rozwijać i utrzymać pozycję lidera w obszarze globalnych zmian technologicznych, rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy oraz przyspieszyć ożywienie gospodarcze.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: - Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln euro w obszarze kształcenia i umiejętności, a tym samym jest kolejnym krokiem na drodze do ukształtowania – w okresie odnowy po pandemii COVID-19 – gospodarek i społeczeństw bardziej odpornych i w większym stopniu sprzyjających włączeniu społecznemu. Dzięki temu instrumentowi udostępnione zostanie wsparcie konieczne do poszerzania możliwości nauczania i nabywania umiejętności w niektórych najbardziej krytycznych sektorach, takich jak sektor zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Udostępnienie finansowania osobom uczącym się, przedsiębiorstwom i organizacjom oferującym kształcenie oznacza, że skorzysta z niego maksymalna liczna osób i przedsiębiorstw.

Dyrektor Naczelny EFI, Alain Godard, stwierdził: - Inwestycje w umiejętności przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji społecznej. Uruchomiony dzisiaj nowy pilotażowy instrument gwarancji w obszarze umiejętności i kształcenia (instrument gwarancji S&E) oferuje uczącym się i przedsiębiorstwom nowe możliwości wsparcia, jakiego potrzebują. Jednocześnie podejmuje wyzwania dotyczące transformacji cyfrowej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.­­ Poprawiając dostęp do nowych możliwości kształcenia i szkolenia wspieramy siłę roboczą, która lepiej dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia. Teraz, w czasie kryzysu, zyskuje to na dodatkowym znaczeniu.

W ramach instrumentu S&E udzielona zostanie gwarancja UE w wysokości do 50 mln euro, wspierana przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Dzięki temu uruchomione zostanie finansowane dłużne na rzecz projektów w zakresie projektów kształcenia i szkolenia w Europie. Celem jest uruchomienie finansowania w łącznej wysokości ponad 200 mln euro. Zainteresowane instytucje finansowe lub podmioty oferujące kształcenie i szkolenie mogą składać wnioski o przyjęcie do programu w ramach pośrednika finansowego za pośrednictwem otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania opublikowanego przez EFI. Za wybór pośredników finansowych odpowiedzialny jest EFI.

EFI udostępni wybranym pośrednikom finansowym, którzy stworzą nowe portfolia finansowania dłużnego dla uczących się oraz dla przedsiębiorstw, bezpłatne i ograniczone gwarancje z tytułu pierwszej straty (lub kontrgwarancje). Kwalifikujący się studenci i przedsiębiorstwa będą mogli za pośrednictwem specjalnych pośredników finansowych, takich jak instytucje finansujące, szkoły wyższe i ośrodki szkolenia zawodowego, uzyskać dostęp do różnych rodzajów finansowania (np. kredyty, odroczone płatności, pożyczki powiązane z dochodami itp.) gwarantowanego przez UE. Dzięki gwarancjom dostęp beneficjentów końcowych do finansowania będzie łatwiejszy i udzielany na korzystniejszych warunkach.

Faza pilotażowa inicjatywy będzie realizowana w 2020 r.; po 2020 r. stanie się jednym z regularnych instrumentów finansowych uwzględnionych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych UE (2021–2027). Dodatkowe wsparcie w zakresie tworzenia potencjału, służące promocji instrumentu, zapewni Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Kontekst

W ramach projektu S&E wspierani będą następujący beneficjenci końcowi:

Osoby fizyczne (studenci i uczący się), które pragną kontynuować naukę i podnosić swoje umiejętności z pomocą środowiska akademickiego, szkoleń zawodowych, uczenia się przez całe życie i innych form kształcenia, w tym z pomocą środków cyfrowych. Instrument S&E będzie również wspierał mobilność studentów i osób uczących się, którzy realizują programy edukacyjne w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie zamieszkania.

Europejskie przedsiębiorstwa, które mają swój udział w procesie transformacji umiejętności za sprawą inwestycji w doskonalenie umiejętności ich siły roboczej oraz wykorzystania tych umiejętności. Dzięki temu rośnie konkurencyjność i wydajność przedsiębiorstw, a miejsca pracy nie ulegają redukcji.

Europejskie organizacje prowadzące działalność w obszarze rozwoju umiejętności, kształcenia i szkolenia lub opracowujące projekty w sektorze edukacji. Ich celem jest poprawa otoczenia, w którym świadczone są usługi edukacji, szkoleń i nabywania umiejętności, w tym za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Ta kategoria obejmuje również żłobki, przedszkola, usługi wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, a także podobne organizacje.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 kwietnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce