Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 stycznia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Negocjacje handlowe UE–USA

Do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich przesłane zostało sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat dialogu handlowego, o którego rozpoczęciu w ub.r. zadecydowali przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump. - W ten sposób...

Negocjacje handlowe UE–USA

Wspólne oświadczenie zapoczątkowało nową fazę w stosunkach handlowych między UE a USA, zapobiegło eskalacji napięć w handlu i stworzyło pozytywny program handlu transatlantyckiego. UE i Stany Zjednoczone postanowiły powołać wykonawczą grupę roboczą w celu rozwinięcia przyjętego programu prac. Po stronie UE na czele grupy roboczej stoi Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw handlu, a po stronie Stanów Zjednoczonych rozmowom przewodniczy amerykański przedstawiciel ds. handlu Robert Lighthizer.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - Dialog handlowy i negocjacje, w których uczestniczy UE, muszą być przejrzyste i pluralistyczne. Toczące się rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi nie są tutaj wyjątkiem. Komisja przedstawiła już projekt mandatów negocjacyjnych, teraz udostępniamy niniejsze szczegółowe sprawozdanie. W ten sposób każdy może zobaczyć, o czym rozmawiamy, i, co równie ważne, to, czego nie negocjujemy. Na przykład nie angażujemy się w żadne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na produkty rolne. Moim zdecydowanym zamiarem jest zapewnienie najwyższego poziomu przejrzystości na wszystkich etapach procesu.

Komisarz Malmström i ambasador Lighthizer zainaugurowali rozmowy w Brukseli w dniu 10 września 2018 r. i wzięli udział w dalszych posiedzeniach w Nowym Jorku w dniu 25 września oraz w Waszyngtonie w dniu 14 listopada oraz w dniach 8 i 10 stycznia 2019 r. Od tego czasu odbyło się również kilka spotkań na szczeblu technicznym.

Mając na uwadze postanowienia i cele wspólnego oświadczenia, UE zaproponowała szereg działań krótko- i średnioterminowych umożliwiających osiągnięcie postępów. W pierwszych kilku miesiącach w ramach rozmów badano przede wszystkim, w jaki sposób można rozwiązać kwestie regulacyjne. Po stronie UE poczyniono również postępy w zakresie ułatwiania przywozu ze Stanów Zjednoczonych nasion soi. Przywóz nasion soi z USA do Unii Europejskiej wzrósł w bieżącym roku rynkowym (lipiec-koniec stycznia 2019 r.) o 114 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Przy poziomie 77 proc. przywozu nasion soi do UE, Stany Zjednoczone są obecnie głównym dostawcą dla Europy, a Komisja właśnie stwierdziła, że amerykańskie nasiona soi spełniają wymogi techniczne i mogą być stosowane w biopaliwach w UE. Decyzja ta przyczyni się do dalszego zwiększenia możliwości rynkowych w Europie.

W celu wdrożenia niektórych elementów wspólnego oświadczenia Komisja potrzebuje specjalnych mandatów negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę. W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja przedłożyła państwom członkowskim UE projekt mandatów do celów negocjacji taryf przemysłowych oraz sposobów ułatwienia procesu testowania produktów przez przedsiębiorstwa (ocena zgodności).

We wspólnym oświadczeniu wyjaśniono również, że rozmowy opierają się na warunku, że Stany Zjednoczone nie będą nakładały żadnych nowych ceł lub podatków na wywóz z UE, w tym na samochody i części samochodowe. Komisja stoi również na stanowisku, że zakończenie negocjacji w sprawie zniesienia taryf przemysłowych uzależnione jest od zniesienia przez Stany Zjednoczone środków obowiązujących od czerwca 2018 r. w odniesieniu do stali i aluminium z UE.

Kolejne kroki

W dniu 7 lutego komisarz Cecilia Malmström weźmie udział w posiedzeniu grupy ekspertów ds. umów handlowych UE, na którym omawiane będą między innymi stosunki UE-USA. Grupa ta została utworzona w 2017 r. jako nowe forum dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ma doradzać w sprawie polityki handlowej Komisji.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 stycznia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce