Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Nadzór nad importem bioetanolu

KE wprowadza nadzór nad importem do UE etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. W sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego COVID-19 w ostatnich miesiącach odnotowano znaczne zwiększenie importu bioetanolu po niskich cenach. Branża...

Nadzór nad importem bioetanolu

Komisja podjęła więc natychmiastowe działania, aby umożliwić monitorowanie wielkości importu, co pozwoli branży bioetanolu lepiej ocenić sytuację.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu, Valdis Dombrovskis, powiedział: - Nasze gospodarki wciąż borykają się ze skutkami pandemii. Procesu odnowy nie powinny opóźniać działania państw trzecich zakłócające handel. Musimy więc uważnie monitorować wszelkie zmiany sytuacji w zakresie handlu, które mogą być wynikiem nieuczciwej konkurencji. Obecnie jest tak w przypadku bioetanolu, ale wkrótce inne branże również mogą potrzebować nadzoru nad importem, aby móc je lepiej chronić przed takimi niepożądanymi praktykami.

Nadzór Komisji nad importem nie jest środkiem ograniczającym import. Zapewnia on szybkie monitorowanie importu określonych produktów. Dane na ten temat będą publicznie dostępne. Powinno to pomóc branży lepiej zorientować się w sytuacji panującej w ich sektorze i dostarczyć oparte na faktach informacje, które ułatwią stwierdzenie, czy potrzebne są dalsze działania.

Nadzór został wprowadzony na wniosek Francji złożony w imieniu europejskiej branży bioetanolu. Przedstawiciele tej branży przedstawili wystarczające informacje wskazujące, że w ostatnim czasie doszło do znaczącego wzrostu importu bioetanolu i że import ten może spowodować szkody gospodarcze.

Akt wykonawczy, przyjęty przez państwa członkowskie i opublikowany, przewiduje nadzór nad importem ze wszystkich państw pochodzenia przez okres jednego roku. Miesięczne dane statystyczne dotyczące importu bioetanolu będą dostępne na stronie internetowej Komisji.

Z uwagi na to, że inne branże w UE mogą znaleźć się w podobnej sytuacji, Komisja gotowa jest rozpatrzyć każdy należycie uzasadniony wniosek. Europejskie sektory gospodarki, które mają wystarczające wstępne dowody świadczące o tym, że notowany w ostatnim czasie wzrost importu wywiera znaczący niekorzystny wpływ i powoduje szkodę dla ich sektora, mogą skorzystać z możliwości nadzoru nad importem.

Zgodnie z unijnymi ramami prawnymi takie wnioski powinny być jednak przekazywane za pośrednictwem państw członkowskich UE. Komisja potwierdza, że jest gotowa zapewnić zainteresowanym podmiotom odpowiednie narzędzia monitorowania, aby móc przewidywać presje handlowe w innych sektorach europejskiej gospodarki.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce