Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 maja 2018Przedstawicielstwo w Polsce

My w Europie, Europa w nas - Dzień Europy w Oławie

9 maja, w Dniu Europy, dla upamiętnienia 68. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana i w 14. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie pod opieką nauczycielek przeprowadzili grę...

Oława_gra_miejska


Uczniowie i nauczycielki byli w gotowości już od siódmej rano, przywożąc na trasę gry niezbędne rekwizyty i przygotowując stanowiska do zadań, rozsiane po obszarze ok. 1,5 km. Zadań było aż czternaście, a przejście całej trasy gry zajmowało jej uczestnikom około 2 godzin. Wyzwania dla graczy były bardzo różnorodne: od wiedzowych, przez ruchowe, aż po pobudzające kreatywność. Wszystkie – związane z aktualną tematyką europejską, podkreślające korzyści, jakie z Unii Europejskiej mogą czerpać młodzi ludzie.O godz. 10.30, pod Ratuszem, w obecności kilkunastu szkolnych drużyn z pobliskich powiatów, odbyło się oficjalne otwarcie oławskiego Dnia Europy. Kilka słów na temat historii integracji europejskiej, samego projektu i gry powiedziała Edyta Dębicka, główna koordynatorka gry z ramienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Głos zabrali także: Mateusz Banaszkiewicz z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, wicestarosta Oławy Bożena Worek oraz burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Podziękowali za ogromny wkład pracy organizatorom gry, a jej uczestnikom życzyli powodzenia. W trakcie trwania gry przed Ratuszem, na stoisku Komisji Europejskiej, można było zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania instytucji UE, dowiedzieć się więcej o programach UE dla młodzieży, jak również zaopatrzyć się w publikacje o tematyce europejskiej.Między 10.45 a 12.30 na trasę wyruszyły 22 pięcioosobowe zespoły: z Brzegu (z II LO, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ekonomicznych), z Jelcza (z Zespołu Szkół), z oławskich gimnazjów (nr 1 i nr 2), Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego oraz oławskich szkół ponadgimnazjalnych (LO nr 1, ZSP nr 2 i CKZiU). Ostatni gracze na metę, czyli pod Ratusz, dotarli około 15.00.

Uczestnicy gry, opowiadając o swoich wrażeniach, doceniali ciekawie przygotowane konkurencje i dobrą zabawę. Za najciekawsze wyzwania dla graczy uznane zostały stacje: drugie życie przedmiotów, spin-doctorzy (wykreowanie kandydata do Parlamentu Europejskiego), tańce europejskie, rozpoznawanie budowlieuropejskich, scenka z „uchodźczynią”, a w szczególności przejażdżka na taczce jako ekologicznym środku transportu.

Opiekunowie drużyn szkolnych, które wzięły udział w zabawie, gratulowali doskonałej organizacji i ocenili, że wydarzenie było „edukacją na europejskim poziomie”.

Po zestawieniu kart z punktami, które dostarczyli gracze z poszczególnych stanowisk z zadaniami, policzono punkty i wytypowano 5 najlepszych drużyn. Oto one:

  • po 60 pkt. uzyskały drużyny z: ZSE w Brzegu ( nazwa zespołu „ Zagrzeb”, lider K. Nędzyński), Gimnazjum nr 1 ( zespół „ Luksemburg”, lider M. Reczuch) oraz Gimnazjum nr 2 ( zespół „ Kopenhaga”, liderka A. Szymkowiak),
  • po 58 pkt. drużyna o nazwie „ Berlin” z LO nr 1 ( lider J. Kubas) oraz drużyna z ZSP nr 2 „ Bukareszt” ( liderka W. Basińska).

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone upominkami i dyplomami.

Przedsięwzięcie możliwe było dzięki zaangażowaniu ponad czterdziestu osób z różnych klas CKZiU, nauczycielek – Edyty Dębickiej, pomysłodawczyni projektu, oraz Agnieszki Czyżewskiej-Smeli, jak również Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.Przygotowanie gry przez uczniów poprzedziły warsztaty z tworzenia gier miejskich z ekspertem w tej dziedzinie oraz z tematyki europejskiej, z naciskiem na korzyści, jakie z Unii Europejskiej mogą czerpać młodzi ludzie. Warsztaty odbyły się w ramach trzech spotkań w Domu Europy we Wrocławiu w kwietniu tego roku.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce