Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Modernizacja unii celnej z Turcją

Komisja Europejska poprosiła Radę o upoważnienie do rozpoczęcia z Turcją rokowań w celu modernizacji istniejącej od 20 lat unii celnej. Turcja jest piątym największym partnerem UE w handlu towarami. Wartość handlu dwustronnego zwiększyła się od 1996...

161221_turkey.jpg

Modernizacja stosunków handlowych między UE a Turcją stanowi zasadniczy element podejmowanych przez nie wysiłków w celu pogłębienia swoich relacji w kluczowych obszarach o wspólnym znaczeniu określonych na szczycie UE–Turcja w dniu 29 listopada 2015 r. oraz w oświadczeniu UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r. Propozycja Komisji stanowi kontynuację realizacji podjętych przez nią zobowiązań.

Modernizacja unii celnej w celu uwzględnienia aktualnych stosunków handlowych między UE a Turcją przyniosłaby obu partnerom znaczne korzyści gospodarcze.

Ze względu na ewolucję sytuacji gospodarczej i znaczny wzrost handlu między UE i Turcją unia celna, która weszła w życie w 1996 r., w coraz mniejszym stopniu jest w stanie stawić czoła współczesnym wyzwaniom związanym z integracją handlu. Podczas pierwszego dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki między UE a Turcją w kwietniu ubiegłego roku podkreślono potencjał modernizacji unii celnej. Modernizacja i poszerzenie unii celnej mogą dać większe możliwości unijnym przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego, sektora usług i rynku zamówień publicznych. Kluczowym aspektem porozumienia będzie poszanowanie demokracji i przestrzeganie praw podstawowych.

Turcja jest 5. największym partnerem UE w handlu towarami. Wartość handlu dwustronnego zwiększyła się od 1996 r. ponad cztery razy. Obecnie wynosi 140 mld EUR rocznie. UE ma dodatni bilans handlowy wynoszący 17 mld EUR. Dla Turcji UE jest najważniejszym partnerem handlowym – odpowiada za 41 proc. handlu zagranicznego Turcji. Ponadto dwie trzecie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Turcji pochodzi obecnie z UE.

Dodatkowe informacje

Stosunki handlowe UE–Turcja

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce