Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 listopada 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Mniejsze zapasy bardziej racjonalne

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku - 190 z 380 tys. ton - zakupionego i przechowywanego w zapasach publicznych od 2015 r. została ponownie wprowadzona na rynek bez szkody dla jego funkcjonowania i ożywienia sektora. Ostatni przetarg - na 30 tys...

Mniejsze zapasy bardziej racjonalne

Najnowsze sprawozdanie na temat cen na rynku mleczarskim, opublikowane w tym tygodniu przez Europejskie Centrum Obserwacji Rynku Mleka, wskazuje na wzrost cen mleka i odtłuszczonego mleka w proszku, co dowodzi skuteczności ostrożnego postępowania Komisji z zapasami publicznymi.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, PhilHogan, stwierdził: - Nasza ostrożność przynosi korzyści. Równowaga na rynku jest zawsze naszym priorytetem. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że środki zastosowane przez Komisję doprowadziły do poprawy cen skupu mleka od producentów. Nie możemy jednak popadać w samozadowolenie. Przy podejmowaniu decyzji o produkcji należy zachować ostrożność i pamiętać o realiach rynkowych.

Czynności interwencyjne, którymi zarządza Komisja Europejska, odegrały ważną rolę w stabilizowaniu rynków w latach 2015–2017. Pomogły w usunięciu nadwyżek w sytuacji, gdy równowaga na rynku była wyjątkowo zaburzona. Pod koniec 2016 r. Komisja zaczęła organizować przetargi publiczne, odbywające się raz na miesiąc, a później dwa razy w miesiącu, aby stopniowo wprowadzić ponownie te zapasy na rynek. Proces został przeprowadzony z dużą ostrożnością.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości został też starannie udokumentowany w portalu internetowym Europejskiego Centrum Obserwacji Rynku Mleka. Kolejny przetarg odbędzie się 22 listopada.

Połączenie dużego popytu na przetwory mleczne oraz ograniczonego i odpowiedzialnego wzrostu produkcji, który wspiera Komisja, ostrożne zarządzając zasobami, pozwoliło zapewnić konkurencyjne ceny z punktu widzenia producentów. Ponad połowa obecnej nadwyżki w handlu produktami rolnymi w UE to produkty sektora mleczarskiego. Świadczy to o dużym znaczeniu tego sektora.

Ceny i produkcja

Europejskie Centrum Obserwacji Rynku Mleka (ang. European Milk Market Observatory) zapewnia przejrzystość unijnego sektora mleka, szybko rozpowszechniając dane rynkowe i krótkoterminowe analizy. Z najnowszych danych pochodzących z Centrum Obserwacji Rynku Mleka wynika, że ceny będą miarowo rosły i ulegały pewnym wahaniom:

  • Odtłuszczone mleko w proszku: W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ceny odtłuszczonego mleka w proszku w UE wahały się poniżej poziomu interwencyjnego (169,8 EUR/100 kg). Od maja 2018 r. sytuacja nieznacznie się poprawiła.
  • Mleko: Po tym jak w maju 2018 r. ceny spadły do poziomu 32 centów za kilogram, trend się odwrócił i we wrześniu 2018 r. odnotowano średnią cenę 35 centów.
  • Masło: W ciągu ostatnich sześciu miesięcy okresie ceny masła w UE wynosiły ponad 5 tys. euro za tonę. Z taką tendencją nie mieliśmy do czynienia od 2017 r.
  • Ser: Ceny sera w UE są nadal zadowalające, pomimo nieznacznego wzrostu zapasów na poziomie producenta. Popyt konsumpcyjny na ser wydaje się tak duży jak zwykle.

Po znacznym wzroście produkcji w pierwszej połowie roku przewiduje się, że łączna produkcja mleka w UE na cały rok 2018 zakończy się umiarkowanym wzrostem o 0,8 proc.

Czynnikami decydującymi o produkcji mleka w ostatnich miesiącach roku będą warunki pogodowe. Na produkcję będą również miały wpływ ceny mleka i paszy, od których zależy to, czy rolnicy będą w stanie zakupić dość paszy, by zastąpić kiszonkę, trudniej dostępną z powodu tegorocznej suszy. Latem tego roku Komisja podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia rolnikom borykającym się z brakiem pasz.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce