Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 lipca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Mleko, owoce i warzywa w szkołach Unii

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Program przewiduje rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, zawiera również plan...

170731_milk_fruits.jpg

Program łączy i optymalizuje istniejące już projekty, z których w zeszłym roku skorzystało ponad 20 mln dzieci. Mimo że udział w programie jest dobrowolny, swój uczestnictwo w inicjatywie w roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowały wszystkie 28 państw członkowskich.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: - Bardzo się cieszę, że jutro zostanie wprowadzony nowy program dla szkół. Dzięki niemu miliony europejskich uczniów i tysiące rolników w każdym z państw członkowskich otrzymają cenne wsparcie. Ten rodzaj wsparcia okazał się w ostatnich latach szczególnie ważny dla rolników, a zwiększone finansowanie podniesie jeszcze jego wagę. Ponadto nowy program przyczynia się do realizacji mojego priorytetu, jakim jest uproszczenie poprzednich programów rozdawania mleka i warzyw w szkołach poprzez ich połączenie. Cieszę się również z tego, że mogę uczestniczyć wraz z komisarzami Andriukaitisem i Navracsicsem we wspólnej inicjatywie na rzecz promowania zdrowego stylu życia i jestem przekonany, że ten program ma w niej do odegrania ważną rolę.

Świeże owoce, warzywa i mleko spożywcze będą dostarczane przede wszystkim dzieciom w szkołach. Programem mogą być również objęte produkty przetworzone, takie jak zupy, kompoty owocowe, soki, jogurty i sery, jeśli wybór ten zostanie zatwierdzony przez krajowe organy ochrony zdrowia. Niedozwolone są produkty z dodatkiem cukru, soli i tłuszczu, o ile krajowe organy ochrony zdrowia nie zezwolą na ich ograniczone ilości.

Oprócz podejmowania decyzji dotyczących konkretnego sposobu realizacji programu, takich jak uwzględnienie tematycznych działań edukacyjnych i innych produktów rolnych, państwa członkowskie mają możliwość uzupełnienia unijnej pomocy o krajowe środki przeznaczone na finansowanie programu.

Przy wyborze produktów należy kierować się kwestiami zdrowotnymi oraz środowiskowymi, a także sezonowością, różnorodnością i dostępnością, przy czym pierwszeństwo należy nadać produktom z UE. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych, produktów ekologicznych, promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska, systemy jakości produktów rolnych.

Z 250 mln euro środków unijnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017–2018 około 150 mln euro zostanie przeznaczone na owoce i warzywa, a około 100 mln euro na mleko.

Nowy program dla szkół jest częścią planu uproszczeń komisarza Hogana. Plan ten umożliwia większą synergię i efektywność realizacji nowego programu, a także jest dopełnieniem innych działań w zakresie polityki zdrowotnej i edukacyjnej.

Od 1 sierpnia 2017 r. dwa obecnie realizowane programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” będą objęte jednolitymi ramami prawnymi. Nowe zasady mają na celu zapewnienie większej wydajności i bardziej ukierunkowanego wsparcia oraz wzmocnienie wymiaru edukacyjnego.

Obecnie w poprzednich wersjach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” uczestniczy odpowiednio 24 i 28 państw członkowskich. W ubiegłym roku z programu „Mleko w szkole” skorzystało około 20 mln dzieci, a z programu „Owoce i warzywa w szkole” około 11,7 mln dzieci.

Załącznik: Pomoc UE na rok szkolny 2017/2018

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program „Owoce i warzywa w szkole”

w EUR

Ostateczny przydział środków na program „Mleko w szkole”

w EUR

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bułgaria

2 677 109

1 167 367

Republika Czeska

4 082 903

1 842 407

Dania

2 386 393

1 606 402

Niemcy

25 826 315

10 947 880

Estonia

565 888

732 225

Irlandia

2 007 779

900 398

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

12 932 647

6 302 784

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja:

1 720 946

800 354

Włochy

21 704 956

9 261 220

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

813 091

745 497

Litwa

1 134 661

1 091 333

Luksemburg

343 568

193 000

Węgry

3 885 599

1 972 368

Malta

372 747

144 750

Holandia

7 063 251

2 401 061

Austria

2 946 591

1 278 933

Polska

14 985 916

11 047 202

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 865 578

Słowenia

727 411

363 811

Słowacja

2 185 291

1 020 425

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

9 245 859

Wielka Brytania

0

4 219 008

Ogółem

145 079 683

104 920 317

Więcej informacji:

Informacje dotyczące przyjęcia nowego programu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 lipca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce