Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 maja 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Migracje w Europie. Nowy pakt o migracji i azylu

- Migracje były i będą, dlatego ważne jest abyśmy byli przygotowani do radzenia sobie z tym wyzwaniem na normalnym poziomie, jak również w sytuacjach kryzysowych – uważa Ylva Johansson. Komisarz ds. wewnętrznych UE była gościem specjalnym debaty...

Migracje w Europie. Nowy pakt o migracji i azylu

W spotkaniu udział wzięli także m.in. Christine Goyer – szefowa biura UNHCR w Polsce; dr Mariusz Boguszewski – Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA; dr Małgorzata Pacek – wykładowczyni Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz ks. prof. Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak powiedział Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Witold Naturski, Europejczycy oczekują od Unii Europejskiej aktywniej postawy w obszarze migracji i azylu. Według danych Eurostatu, 72 proc. obywateli chciałoby aby administracja unijna zaangażowała się w ramach wypracowania nowych ram polityki azylowo-migracyjnej. Bazując na doświadczeniach z kryzysu w latach 2015-2016, KE przedstawiła nowy projekt paktu o azylu i migracji we wrześniu 2020 r.

Dyrektor Naturski przypomniał założenia proponowanego paktu, który ulepsza procedury, proponuje nową formułę solidarnego wsparcia w sytuacji kryzysowej, wzmożenie unijnego systemu powrotów, przyjęcie planu działań na rzecz integracji migrantów oraz wdrożenie nowych przepisów zarządzających azylem i migracją zastępujących rozporządzenie z Dublina.

Komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson podkreślała, że migracje były i zawsze będą, dlatego tak ważne jest abyśmy byli przygotowani do radzenia sobie z tym wyzwaniem na normalnym poziomie, jak również w sytuacjach kryzysowych. Pakt ws. migracji musi pogodzić stanowiska wszystkich państw członkowskich, aby pozwolić nam na krok naprzód. Musi również wypracować równowagę między odpowiedzialnością i solidarnością.

Szefowa biura UNHCR w Polsce Christine Goyer wskazywała jak ważny jest aspekt ludzki w polityce azylowej i migracyjnej. Należy pamiętać, że migranci mają swoje prawa i mogą wyrażać swoje opinie. Przy budowie polityki azylowej i migracyjnej warto zastanowić się nad powodami zmuszającymi ludzi do decyzji o wyjeździe ze swojego kraju, który często wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem. Dlatego tak ważny jest nacisk na dostęp do sprawiedliwych procedur azylowych i zapewnienie praw podstawowych.

Dr Mariusz Boguszewski, dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA, przedstawił stanowisko polskiego rządu w sprawie projektu paktu o azylu i migracji. Zauważył, że polityka migracyjna UE wymaga reformy oraz rozwiązania systemowego, które odpowie kompleksowo na obecne i przyszłe kryzysy. Podkreślił, że dla Polski ważne jest aby nie było przymusowego systemu relokacji, jako że system ten zachęca do nielegalnej migracji. Zaznaczył również wagę ochrony i bezpieczeństwa granic UE oraz wzmocnienie polityki powrotowej.

Dr Małgorzata Pacek z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła zadowolenie z rozpoczęcia dyskusji o polityce azylowej i migracyjnej, co pozwoli na odbudowę zaufania obywateli. Zaznaczyła, że przez lata w tych dyskusjach pojawia się jednak schemat odsuwania migrantów od Europy. Zauważyła również, że proponowany pakt wymaga jeszcze pracy w takich aspektach jak zapewnienie europejskiej solidarności, której – zdaniem dr Pacek - w ostatnich czasach brakowało.

Ksiądz prof. Janusz Balicki zaznaczył, że należy przeanalizować kryzys migracyjny z 2015 r. oraz zachowania państw członkowskich UE aby propozycje paktu były produktywne. Podkreślił również wagę solidarności we wspólnocie jako najważniejszego jej elementu.

Zapis debaty można obejrzeć tutaj

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 maja 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce