Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 września 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji i Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska ogłosiła utworzenie Platformy Zaangażowania Politycznego i Obywatelskiego Młodzieży.

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Komisja Europejska jest jednym z współzałożycieli platformy, wraz z rządami Nepalu i Ghany oraz organizacjami European Partnership for Democracy, AfricTivistes i European Democracy Youth Network. Inauguracja odbyła się podczas wydarzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele rządów, instytucji UE, USAID, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i ośrodków analitycznych.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen podkreśliła: - Szerokie zaangażowanie i uczestnictwo młodych ludzi na wszystkich szczeblach kształtowania polityki jest siłą napędową silnych i stabilnych demokracji. Komisja Europejska dąży do zwiększania demokratycznego uczestnictwa młodzieży na całym świecie, czego dowodem jest również zbliżające się przyjęcie naszego pierwszego planu działania na rzecz młodzieży w działaniach zewnętrznych UE. Jestem dumna, że tak wielu partnerów inauguruje dziś wraz z nami Platformę Partycypacyjną Młodzieży.

Światowy sojusz międzypokoleniowy mający na celu przeobrażenie demokracji

Platforma Zaangażowania Politycznego i Obywatelskiego Młodzieży jest jedną z kilku wielostronnych platform uruchamianych w ramach inicjatywy „Rok Działań” zainicjowanej podczas Szczytu na rzecz Demokracji przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w grudniu 2021 r. W szczycie tym uczestniczyła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Platformy skupiają rządy, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny – a także ich zasoby, działania i wiedzę fachową – w celu wspierania dobrych rządów i odnowy demokracji na całym świecie.

Platforma Zaangażowania Politycznego i Obywatelskiego Młodzieży ma następujące cele:

  • promowanie zaangażowania politycznego i obywatelskiego młodzieży na szczeblu lokalnym i globalnym, w tym poprzez identyfikację barier utrudniających współuczestnictwo i podjęcie konkretnych zobowiązań przez rządy
  • promowanie zrozumienia przez młodych ludzi zasad demokracji i związku między demokracją a długoterminową stabilnością i dobrobytem
  • promowanie różnorodności i włączenia społecznego w ramach grup młodzieżowych oraz w polityce młodzieżowej
  • wspieranie młodzieży i organizacji młodzieżowych w ocenie demokratycznych instytucji i procesów oraz w doradzaniu w zakresie ewentualnych reform
  • wspieranie młodych ludzi, organizacji młodzieżowych i ruchów młodzieżowych w kształtowaniu bardziej solidnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, skutecznej, przejrzystej, rozliczalnej i sprawiedliwej demokracji

Kontekst

UE wspiera prawa człowieka i demokrację na całym świecie, m.in. za pośrednictwem swojego programu na rzecz praw człowieka i demokracji w ramach instrumentu „Globalny wymiar Europy” z budżetem w wysokości 1,5 mld EUR na lata 2021–2027. Ten program tematyczny uzupełnia inne programy na szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym. Wieloletni program działania na lata 2022–2024, przyjęty w lipcu 2022 r., wspiera działania, które są zgodne z celami Szczytu na rzecz Demokracji i wnoszą wkład w Platformę Partycypacyjną Młodzieży.

Na początku października Komisja przyjmie swój pierwszy w historii plan działania na rzecz młodzieży w działaniach zewnętrznych UE mający na celu wspieranie przywództwa młodzieży, edukacji obywatelskiej na świecie oraz partnerstw strategicznych z młodzieżą na rzecz promowania demokracji i praw człowieka.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce