Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 września 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Mazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Polsce. Poprzez realokację niemal 95,9 mln euro z funduszy polityki spójności, UE pomoże w przezwyciężeniu skutków kryzysu wywołanego koronawirusem. Pieniądze te...

Mazowieckie: więcej funduszy na walkę z koronawirusem

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Polityka spójności odgrywa ważną rolę w reakcji na pandemię, zapewniając możliwości dla odbudowy. Dzięki wspólnym i szybkim wysiłkom Komisji i władz województwa mazowieckiego, środki te zapewniają bardzo potrzebną pomoc i wsparcie dla sektora zdrowia i gospodarki kraju.

W szczególności, 56 mln euro z unijnych funduszy będzie przekierowane na zakup sprzętu medycznego i ochronnego dla ponad 75 szpitali w regionie oraz na wsparcie domów opieki dla osób starszych, jak również zespołów transportu medycznego i sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia.

Mazowieckie małe i średnie przedsiębiorstwa także skorzystają z prawie 33,6 milionów euro na kontynuowanie działalności i utrzymanie zatrudnienia.

Ponadto 6,3 miliona euro zostanie przeznaczone na poprawę warunków zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli z 236 szkół.

Zmiany w programach operacyjnych są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności przewidzianej w ramach Inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i Inicjatywy inwestycyjnej Plus w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), która umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie funduszy polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej narażonych na skutki pandemii.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 września 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce