Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Ludzka twarz odbudowy gospodarczej

Podczas kryzysu wywołanego COVID-19 niezbędne będzie utrzymanie ochrony pracowników oraz ich dochodów – to przesłanie sformułowane przez unijnych ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych na posiedzeniu Rady UE. Komisja Europejska będzie nadal...

Ludzka twarz odbudowy gospodarczej

We wtorek 5 maja wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica, odpowiedzialna za demokrację i demografię oraz komisarz Nicolas Schmit, odpowiedzialny za pracę i prawa socjalne, dołączyli do ministrów zatrudnienia i spraw społecznych UE podczas wideokonferencji na posiedzeniu Rady EPSCO. W spotkaniu uczestniczyli także partnerzy społeczni z UE - stowarzyszenia przedsiębiorców i związki zawodowe.

Dyskutowano o wyzwaniach demograficznych w kontekście pandemii koronawirusa, a także o środkach krajowych podjętych lub przewidywanych w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji kryzysu dla rynków pracy i gospodarki.

Wszyscy zgodzili się, że podczas ożywienia gospodarczego niezwykle ważne jest, aby priorytetowo traktować pracowników i ich dochody oraz wzmacniać środki ochrony socjalnej. Komisja wdrożyła już szereg środków w celu wspierania miejsc pracy, takich jak inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE).

Komisja wydała również wytyczne w celu zapewnienia swobodnego przepływu kluczowych pracowników, a Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) opublikowała niedawno wytyczne dla pracodawców dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy.

Patrząc w przyszłość, KE będzie nadal wspierać Europejski filar praw socjalnych, aby zapewnić silny wymiar społeczny poprawy i odejścia od obecnych obostrzeń. Przedstawi również sprawozdanie na temat wpływu zmian demograficznych w celu uwzględnienia demograficznych aspektów wychodzenia z kryzysu.

Przemówienie wiceprzewodniczącej Šuiki można znaleźć tutaj, a komisarza Schmita tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce