Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 listopada 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Laureaci REGIOSTARS 2022

Dwa projekty realizowane w Polsce – rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańska i Dobre Wsparcie z Koszalina – zostały wyróżnione w tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu REGIOSTARS.

Laureaci REGIOSTARS 2022

Komisja Europejska przedstawiła laureatów konkursu REGIOSTARS 2022 na najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w UE. Z okazji 15-lecia konkursu spośród finalistów i laureatów poprzednich edycji wybrano 15 projektów. Grupa młodych dziennikarzy nakręciła na ich temat krótkie filmy dokumentalne, z których dowiadujemy się, jak rozwijały się te projekty od czasu nominacji do nagrody REGIOSTARS.

Po zakończonym głosowaniu publicznym komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira wręczyła nagrody zwycięzcom na uroczystości w Evorze w Portugalii:

  • Pierwszą nagrodę przyznano projektowi rekonstrukcji i odbudowy Cittadelli Gozo na Malcie. Projekt polegał na rekonstrukcji i odbudowie konstrukcji wewnętrznych murów starożytnej twierdzy. Od tej pory, dzięki nowemu centrum turystycznemu i lepszej dostępności, ten imponujący obiekt będzie mogła odwiedzić większa liczba turystów, co pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał. 
  • Drugie miejsce zajął projekt pilotażowy e-Szkoły. W jego ramach 151 szkołom podstawowym i średnim w Chorwacji zapewniono wyposażenie ICT i narzędzia edukacji cyfrowej. Tym sposobem 10 proc. szkół w kraju mogło podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Projekt obejmował stałe wsparcie i szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej, a kompleksowe podejście zapewniło długoterminowe wyniki.          
  • Trzecie miejsce zajął projekt PICSA Sustainable Construction Programme in Andalusia. Pomógł on w ożywieniu sektora budowlanego w Andaluzji w Hiszpanii poprzez zwiększenie oszczędności energii i wykorzystania energii odnawialnej w istniejących budynkach. Projekt doprowadził również do poprawy konkurencyjności lokalnych firm budowlanych oraz do zmniejszenia ubóstwa energetycznego wśród rodzin o niskich dochodach.    

Projekty z Polsku uplasowały się na dalszych miejscach.

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom konkursu REGIOSTARS. W 2022 r. ten ważny konkurs obchodzi swoje 15-lecie. Już od 15 lat laureaci przedstawiają inspirujące rozwiązania i udowadniają, że wszechstronność, innowacyjność i zakres projektów finansowanych przez UE odgrywają ogromną rolę w tworzeniu miejsc pracy i poprawie jakości życia obywateli. Będziemy nadal wspierać te najlepsze praktyki i je propagować

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform - 17/11/2022

Kontekst

Komisja organizuje doroczny konkurs REGIOSTARS od 2008 r. Z czasem stał się on europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych ze środków UE w ramach polityki spójności, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. Tego rodzaju projekty zachęcają regiony do realizacji coraz bardziej skutecznej polityki spójności UE.

Co roku do udziału w konkursie zgłaszane są setki projektów w pięciu kategoriach. Każda edycja konkursu ma inny temat przewodni. Każdy może oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzymuje nagrodę publiczności.

Począwszy od 2023 r. kategorie będą powiązane z celami polityki w okresie programowania 2021–2027. Poza tym od tej pory proces selekcji będzie przebiegał dwuetapowo. Finaliści z każdej kategorii zaprezentują swoje projekty jury na ostatnim etapie konkursu, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów. Uroczystości wręczenia nagród będą się odbywały kolejno w różnych państwach członkowskich. W 2023 r. gospodarzem finału będzie Ostrawa w Czechach.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 listopada 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce