Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Kwalifikacje na wagę zdrowia

Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała niewiarygodne obciążenie systemów opieki zdrowotnej oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia w całej Europie. Dlatego Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określają w jaki sposób...

Kwalifikacje na wagę zdrowia

KE opublikowała komunikat zawierający wytyczne dla państw członkowskich, aby pomóc im w rozwiązaniu problemu niedoborów pracowników służby zdrowia spowodowanych nagłą sytuacją. Wytyczne pomogą państwom członkowskim przyspieszyć uznawanie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia i wyjaśnią zasady umożliwiające lekarzom i pielęgniarkom wykonywanie zawodu.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, powiedział: - Kryzys koronawirusa spowodował niewiarygodne obciążenie systemów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach i spowodował niedobór wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia w całej Europie. Dzisiaj pomagamy państwom członkowskim w lepszym wykorzystaniu istniejących przepisów do uznawania kwalifikacji pracowników służby zdrowia i pomagamy im wykonywać obowiązki tam, gdzie i kiedy jest to potrzebne.

Wytyczne dotyczą praktycznych obaw związanych z wdrażaniem unijnej dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych, która określa ramy ułatwiające swobodny przepływ specjalistów, w tym lekarzy i pielęgniarek, w Europie. W szczególności, wytyczne określają w jaki sposób państwa członkowskie mogą przyspieszyć procedury w celu ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji zgodnie z elastycznością przewidzianą w dyrektywie. Ponadto wyjaśniono, w jaki sposób państwa członkowskie mogą zapewnić przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie minimalnych wymagań dotyczących szkoleń lekarzy i pielęgniarek w przypadkach, gdy studenci nie są w stanie ukończyć swoich szkoleń z powodu zakłóceń spowodowanych kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, w tym poprzez złożenie wniosku o odstępstwo od tych zasad.

Wytyczne potwierdzają gotowość Komisji do wspierania państw członkowskich i specjalistów w radzeniu sobie z kryzysem, utrzymania ich prawa do swobodnego przemieszczania się i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce