Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Kryptowaluty pod nadzorem

Alternatywne sposoby płatności i inwestycje, takie jak kryptoaktywa i pieniądz elektroniczny, mają ogromny potencjał, ale wiążą się też z ryzykiem ograniczenia przejrzystości i umożliwienia uchylania się od opodatkowania lub oszustw.

Kryptowaluty pod nadzorem

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie nowych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej. Mają one objąć wszystkich dostawców usług obsługujących transakcje na kryptoaktywach dla klientów mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Przepisy te uzupełnią rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) i zasady dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie jest niezbędne, by zabezpieczyć dochody dla inwestycji i usług publicznych i jednocześnie tworzyć otoczenie biznesu, w którym innowacje mogą się rozwijać. Organy podatkowe nie posiadają jednak obecnie informacji niezbędnych do monitorowania wpływów uzyskanych z wykorzystaniem kryptoaktywów, które często są przedmiotem obrotu transgranicznego. Poważnie ogranicza to zdolność tych organów do zapewnienia skutecznego płacenia podatków, co oznacza, że europejscy obywatele tracą znaczne dochody z podatków.

Przedstawiony wniosek zwiększy zdolność państw członkowskich do wykrywania oszustw podatkowych, przypadków uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz do zwalczania tych zjawisk poprzez nałożenie na wszystkich dostawców usług w zakresie kryptoaktywów – niezależnie od ich wielkości lub lokalizacji – obowiązku zgłaszania transakcji klientów zamieszkałych w UE. Dyrektywa ma również na celu ustanowienie wspólnego minimalnego poziomu kar za poważne niezgodności, takie jak całkowity brak zgłoszeń pomimo upomnień administracyjnych. Komisja zasugerowała ponadto rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych instytucji finansowych na pieniądz elektroniczny i waluty cyfrowe oraz zakresu automatycznej wymiany informacji na interpretacje indywidualne prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym wykorzystywane przez zamożne osoby fizyczne.

Anonimowość oznacza, że wielu użytkowników kryptoaktywów osiągających znaczne zyski umyka kontroli krajowych organów podatkowych. Sytuacja ta jest nie do zaakceptowania. Nasz wniosek zagwarantuje państwom członkowskim dostęp do informacji niezbędnych, by zapewnić płacenie podatków od zysków osiągniętych w obrocie kryptoaktywami lub inwestycjach w kryptoaktywa. Jest on w pełni spójny z inicjatywą OECD w sprawie ram sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów oraz z rozporządzeniem UE w sprawie rynków kryptoaktywów.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 08/12/2022

Alternatywne sposoby płatności i inwestycje, takie jak kryptoaktywa i pieniądz elektroniczny, to nowa rzeczywistość epoki cyfrowej. Mają one ogromny potencjał stymulowania działalności gospodarczej i innowacji, ale wiążą się też z ryzykiem ograniczenia przejrzystości i umożliwienia uchylania się od opodatkowania lub oszustw podatkowych. W ramach naszego programu sprawiedliwego opodatkowania zaktualizujemy unijne przepisy podatkowe, aby rozwiązać te problemy, wprowadzając wspólny standard w celu harmonizacji różnych krajowych podejść do opodatkowania kryptoaktywów. Pomoże to administracjom krajowym bardziej efektywnie pobierać podatki dzięki uwzględnieniu dochodów z kryptoaktywów i nadążyć za rozwojem technologii w miarę postępów Europy w transformacji cyfrowej.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 08/12/2022

Co dalej?

Wniosek, który ma formę zmiany dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (DAC), jest spójny z inicjatywą OECD w sprawie ram sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów (CARF) oraz ze zmianami do wspólnego standardu OECD do wymiany informacji (CRS).

Projekt zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji, a następnie Radzie do przyjęcia. Przewiduje się, że nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego i walut cyfrowych wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce