Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Krypotowaluty mniej ryzykowne

Nowe przepisy dotyczące przejrzystości podatkowej pozwolą państwom członkowskim UE na wgląd w sektor kryptoaktywów.

Krypotowaluty mniej ryzykowne

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez ministrów finansów UE porozumienie polityczne („podejście ogólne”) w sprawie nowych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej. Mają one objąć wszystkich dostawców usług obsługujących transakcje na kryptoaktywach dla klientów mających miejsce zamieszkania w UE. Nowe przepisy, które opierają się na wniosku, uzupełniają rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) i rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR), są w pełni zgodne z inicjatywą OECD w sprawie ram sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów.

Sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie jest niezbędne, by zabezpieczyć dochody dla inwestycji i usług publicznych i jednocześnie tworzyć otoczenie biznesu, w którym innowacje mogą się rozwijać. Organy podatkowe nie posiadają jednak obecnie informacji niezbędnych do monitorowania wpływów uzyskanych z wykorzystaniem kryptoaktywów, które często są przedmiotem obrotu transgranicznego. Poważnie ogranicza to zdolność tych organów do zapewnienia skutecznego płacenia podatków, co oznacza, że europejscy obywatele tracą znaczne dochody z podatków.

Kryptoaktywa i pieniądz elektroniczny mają ogromny potencjał stymulowania działalności gospodarczej i innowacji. Ich stosowanie wiąże się też jednak z ryzykiem ograniczenia przejrzystości i umożliwienia uchylania się od opodatkowania lub oszustw podatkowych. Celem aktualizacji naszych przepisów podatkowych jest rozwiązanie tych problemów. Pomoże ona administracjom krajowym skuteczniej pobierać podatki dzięki uwzględnieniu dochodów z kryptoaktywów i dotrzymać kroku rozwojowi technologii w miarę postępów Europy w transformacji cyfrowej. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 16/05/2023

To porozumienie to dobra wiadomość jeżeli chodzi o przejrzystość podatkową w świecie finansów, który zmienia się w zawrotnym tempie. Anonimowość oznacza, że wielu użytkowników kryptoaktywów osiągających znaczne zyski umyka kontroli krajowych organów podatkowych, co jest absolutnie niedopuszczalne. Wejście w życie dyrektywy sprawi, że państwa członkowskie uzyskają dostęp do informacji niezbędnych, by zapewnić płacenie podatków od zysków osiągniętych w obrocie kryptoaktywami lub inwestycjach w kryptoaktywa. Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 16/05/2023

Dyrektywa spowoduje zwiększenie zdolności państw członkowskich do wykrywania oszustw podatkowych, przypadków uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz do zwalczania tych zjawisk. Nałoży ona bowiem na wszystkich dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, których siedziba znajduje się w UE – niezależnie od ich wielkości – obowiązku zgłaszania transakcji realizowanych przez klientów zamieszkałych w UE. Zakres dyrektywy rozszerzono ponadto w taki sposób, by uwzględniała ona obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych w zakresie pieniądza elektronicznego i cyfrowych walut banku centralnego oraz automatyczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym, z której korzystają osoby fizyczne.

Nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego i walut cyfrowych banku centralnego wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Ostateczne przyjęcie nowych przepisów będzie możliwe po przedstawieniu opinii doradczej przez Parlament Europejski.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce