Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Kredyty dla mniejszych

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta...

Kredyty dla mniejszych

Wsparcie to skierowane jest do ponad 18 000 MŚP w całej Polsce. Umowa stanowi część programu COSME - programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a wspieranego przez Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan Junckera.

Poprzednie umowy z EFI podpisane w roku 2015, oraz 2017 r., pomogły BGK wdrożyć nowy i skuteczny produkt gwarancyjny oraz wesprzeć dodatkowe finansowanie dla MŚP na korzystnych warunkach, bez wymogu zabezpieczenia kredytu zastawem hipotecznym. W ciągu ostatnich trzech lat BGK poprzez gwarancje COSME udzielił wsparcia ponad 7 000 przedsiębiorcom. Obecna umowa umożliwi bankom współpracującym z BGK dalsze udzielanie kredytów z gwarancjami banku ze znacząco ograniczonymi wymogami zabezpieczeń. Umowa uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest centralnym filarem Planu Junckera.

Zwiększone wsparcie ogłoszono podczas Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych (AECM). We. Przemawiający podczas ceremonii podpisywania dokumentu wiceprezes EFI, Roger Havenith, powiedział. - Jesteśmy zachwyceni sukcesem transakcji COSME EFSI z BGK w Polsce i dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy wzrost funduszy dla MŚP. Zwiększone zapotrzebowanie na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw z ograniczonymi wymogami w zakresie zabezpieczenia pokazuje potrzebę wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że trwała współpraca z BGK - długoletnim partnerem EFI - zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy z ograniczonym dostępem do środków finansowych będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy.

Prezes Zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, powiedziała. - BGK przystąpił do AECM w 2009 roku, gdy roczna wartość udzielonych gwarancji wyniosła 10 mln euro. W 2018 roku planujemy udzielić ich 250 razy więcej – aż 2,5 mld euro. BGK od lat stwarza warunki dla rozwoju polskich przedsiębiorców, a z doświadczenia wiemy, że gwarancja jest najbardziej efektywnym instrumentem ich wsparcia. Cieszymy się, że dzięki współpracy z EFI podwoimy wsparcie dla dużej grupy małych i średnich firm.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP powiedziała. - Niecały rok temu BGK podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym celem podwojenia swojego wsparcia udzielanego MŚP w Polsce z zabezpieczeniem gwarancji budżetowej UE, a dzisiaj to wsparcie zostaje znów podwojone. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wzmożonej współpracy z BGK daliśmy małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych. Już 7 000 małych i średnich przedsiębiorców skorzystało ze współpracy pomiędzy Polską a UE. Gospodarka Europy jest zależna od działających na jej terenie przedsiębiorców. Trzymajcie tak dalej!

Więcej o EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego centralną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskaniu dostępu do środków finansowych. EFI projektuje i rozwija instrumenty kapitału podwyższonego ryzyka i rozwoju, gwarancje oraz mikrofinasowanie, które w szczególności adresowane jest do segmentu MŚP. W tej roli EFI sprzyja realizacji celów UE wspierając innowacyjność, badania i rozwoju, przedsiębiorczość, wzrost oraz zatrudnienie.

Więcej informacji na temat funkcjonowania EFI można znaleźć tutaj.

Więcej o BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK oraz podmioty grupy kapitałowej aktywnie realizują rządowe programy przedsiębiorczości i rozwoju poprzez inicjowanie i uczestnictwo we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem publicznym oraz instytucjami finansowymi. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje gwarancje i poręczenia, będąc wiodącą instytucją gwarancyjną w Polsce.

Więcej informacji o BGK: www.bgk.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK ułatwia dostęp do finansowania preferencyjnego, pochodzącego ze wsparcia UE, a skierowanego do polskich przedsiębiorców oraz instytucji finansowych. KPK angażuje się w działania informacyjne i promocyjne oraz konsultacje. Wspiera wdrożenie wszystkich programów UE, które obejmują instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym instrumenty wspierane przez Plan Inwestycyjny. KPK świadczy usługi bezpłatnie i w całym kraju. KPK jest umieszczona w strukturach Związku Banków Polskich na mocy specjalnej umowy partnerskiej. Działa w oparciu o Uchwałę polskiego rządu i podlega nadzorowi Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, oraz przedstawicielowi KE ds. polskich MŚP. Więcej o wsparciu udzielanym przez KPK: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Więcej o COSME

COSME jest programem UE na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwającym od 2014 r. do 2020 r. z budżetem o łącznej wartości 2,3 mld EUR. Przynajmniej 60% tego programu będzie poświęcone ułatwieniu dostępu do finansowania dla MŚP w Europie. Instrument Gwarancji Kredytowych COSME wspiera gwarancje i regwarancje skierowane do instytucji finansowych, aby pomóc im w udzielaniu większej liczby kredytów i finansowania leasingowego przeznaczonych dla MŚP. Instrument ten obejmuje także sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego MŚP. Program COSME inwestuje także - poprzez Instrument Kapitałowy dla Wzrostu COSME - w fundusze kapitałowe dostarczające kapitału ryzyka do MŚP głównie na etapach ekspansji i wzrostu. Program COSME opiera się na sukcesie Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) (2007 - 2013), dzięki któremu udało się zmobilizować ponad 21 mld EUR kredytów oraz 3 mld EUR kapitału typu venture dla ponad 400 000 MŚP w Europie.

Firmy mogą kontaktować się z wybranymi instytucjami finansowymi w swoim kraju celem pozyskania finansowania UE: http://www.access2finance.eu/

Więcej o Planie Junckera

Plan Inwestycyjny dla Europy koncentruje się na przełamywaniu barier w inwestowaniu, dostarczaniu możliwości i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym oraz racjonalnym wykorzystaniu nowych oraz istniejących zasobów finansowych. Więcej informacji na temat funkcjonowania EFI w ramach EFSI można znaleźć tutaj. EFSI dostrzega już rezultaty. Projekty i umowy zatwierdzone do sfinansowania w ramach EFSI jak do tej pory mają zmobilizować ponad 287 mld EUR w łącznych inwestycjach w 28 państwach członkowskich i udzielić wsparcia ok. 635 000 MŚP. W ślad za tym sukcesem 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie Planu, zwiększając jego wydajność i czas trwania oraz wzmacniając jego najmocniejsze punkty. W grudniu 2017 r. Parlament Europejski oraz państwa członkowskie przyjęły Uchwałę “EFSI 2.0”. Najnowsze dane dotyczące EFSI w odniesieniu na sektor i kraj są dostępne tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce