Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 lutego 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Krakowski dialog o bezpiecznej Unii

Tematem pierwszego w tym roku Dialogu Obywatelskiego było sąsiedztwo Unii Europejskiej oraz związane z nim obawy. O sytuacji międzynarodowej, dalszym rozszerzeniu Unii, kryzysie migracyjnym i zagrożeniach stojących przed Europą rozmawiali Zastępca...

O bezpieczeństwie Unii w Krakowie

We wstępie do dyskusji Maciej Popowski zaznaczył: - Sąsiedztwo ma to do siebie, że jest blisko i nie można wymazać go z mapy. Nie jest natomiast prawdą, że wszystko co złe, przychodzi z zewnątrz. […] Oczywiście jest wiele zjawisk niepokojących, które się uwidoczniły przed ostatnie kilka lat. I tę wagę sąsiedztwa, potrzebę prowadzenia polityki wobec wschodu, południa, Bałkanów i Turcji, Unia Europejska dostrzegła już dość dawno. Uznano, że celem Europy jest stabilizacja tych regionów, które są blisko nas. Stabilizacja jest nadal celem nadrzędnym i widać, że coraz więcej uwagi, czasu i pieniędzy unijnych przeznaczane jest na to, żeby się z tymi problemami zmagać.
Podczas spotkania (czwartek 1 lutego) rozmawiano również o różnych aspektach kryzysu migracyjnego. Maciej Popowski podkreślił: - Mamy kryzys migracyjny, o którym w Polsce się dużo mówi, biorąc pod uwagę tylko aspekt polityki wewnętrznej. Mówimy o kwotach, podziale migrantów, którzy w Europie są. Warto spojrzeć na problem migracji szerzej – przede wszystkim jako na problem globalny.

Wicedyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) przedstawił również działania Komisji Europejskiej, mające pomóc w zapewnieniu stabilizacji na arenie międzynarodowej. Należą do nich prowadzenie skutecznej polityki sąsiedztwa (szczególnie wobec Wschodu i Południa) i rozszerzenia. Ważnym elementem jest polepszenie warunków życia w Afryce, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia presji migracyjnej z tego obszaru. Podkreślano również znaczny rozwój Ukrainy w ostatnich latach, związany m.in. udzieleniem pomocy stabilizacyjnej (niemal 2 mld euro), ale także zwiększeniem jej udziału w programach edukacyjnych oraz wprowadzeniem ruchu bezwizowego.

Senator Bogdan Klich zauważył: - W moim przekonaniu - może z wyłączeniem zwalczania korupcji - zmiany na Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat poszły do przodu "z kopyta". Dzisiejsza Ukraina, nie tylko pod względem tożsamościowym, ale także ze względu na zmiany strukturalne, jest naprawdę innym krajem niż przed kilkoma laty.

Senator zastanawiał się również, czy Unia Europejska jest przygotowana do tego, by efektywnie radzić sobie z kryzysami. Jak przykład podał sytuację w Libii – gdzie po wojskowym sukcesie NATO nie zdecydowano się na przeprowadzenie misji stabilizacyjnej. Senator mówił również o nowej polityce UE, dotyczącej stałej współpracy obronnej 23 państw Unii (PESCO). Temat bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej powracał podczas spotkania wielokrotnie, także w pytaniach publiczności.

Jak zauważył Maciej Popowski, kryzys finansowy na rynkach światowych wiązał się również z kryzysem woli politycznej w UE. To jednak, jak podkreślił, zaczyna się zmieniać: - Europa tkwiła w kryzysie finansowym, ale także tożsamościowym, który stopniowo, powoli udało się przezwyciężyć – zmieniła się atmosfera. Jedną z przeszkód bliższej integracji wojskowej było stanowisko Wielkiej Brytanii. Złożyło się niemal symbolicznie, że kiedy zapadła decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, to ta dyskusja na temat obronności niezwykle przyspieszyła. […] Współpraca strukturalna, stworzenie nowego, dużego funduszu na obronność – głównie badania i wsparcie przemysłu stało się możliwe. Kolejnym czynnikiem jest stanowisko administracji Stanów Zjednoczonych i oczekiwanie, że Europejczycy w większym stopniu wezmą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.


Podczas Dialogu Obywatelskiego rozmawiano również o przeciwdziałaniu rosyjskiej propagandzie i dezinformacji, czym zajmuje się działająca w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych grupa zadaniowa East StratCom Task Force.

Publiczność zadawała również pytania dotyczące m.in. polityki azylowej i migracyjnej UE oraz stałej współpracy strukturalnej - PESCO.

Nagranie Dialogu Obywatelskiego w Krakowie można zobaczyć tutaj.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Dialogach Obywatelskich zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i strony internetowej, gdzie na bieżąco informujemy o nadchodzących wydarzeniach.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 lutego 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce