Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 marca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Koronawirus: pracownicy KE w trybie „home office”

W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca większość urzędników Komisji Europejskiej przechodzi na tryb pracy zdalnej (telepraca z domu). Dotyczy to również biur KE w Warszawie i Wrocławiu. Cały czas jesteśmy jednak dostępni –...

Koronawirus: pracownicy KE w trybie „home office”

Od początku kryzysu KE pracuje nad szeregiem środków mających na celu ochronę jej pracowników w związku z szybko zmieniającą się sytuacją i rozprzestrzenianiem koronawirusa (COVID-19) oraz na bieżąco wdraża te środki. Strategia Komisji w zarządzaniu obecnym kryzysem polega na podejmowaniu wszystkich możliwych środków zabezpieczających, które oparte są na faktach i na dowodach naukowych. Komisja dokonuje tego w porozumieniu z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz w koordynacji z wytycznymi i zaleceniami krajowych organów ds. zdrowia w poszczególnych krajach, w których znajdują się instytucje Komisji. Te środki ostrożności mają przede wszystkim na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zmniejszenie ryzyka zakażenia naszych pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania. Środki stosowane obecnie uwzględniają najnowsze decyzje podjęte przez władze państw członkowskich.

Wdrażane i nieustannie weryfikowane są następujące działania:

  • Od początku Komisja wprowadziła elastyczną organizację pracy (telepraca).
  • Począwszy od 16 marca wszyscy pracownicy pełniący funkcje niekrytyczne będą pracowali zdalnie. Pracownicy, którzy pełnią funkcje krytyczne, będą obecni w biurze, pracując w systemie zmianowym.
  • Również od dnia 16 marca wszystkie szkoły europejskie oraz żłobki/przedszkola Komisji zostaną zamknięte jako środek zapobiegawczy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
  • Każdą osobę wykazującą objawy prosimy o pozostanie w domu, w izolacji.
  • Wzmacniamy środki higieny, zwróciliśmy się z prośbą do pracowników o jak najściślejsze ich przestrzeganie.
  • Spotkania lub szkolenia z kolegami przyjeżdżającymi z innych krajów odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji lub są przesuwane na okres późniejszy, o ile nie można ich anulować. Jeżeli spotkanie się odbywa, rejestrowana jest liczba uczestników.
  • Zawieszono wszystkie grupy wizytujące. Decyzje o przeprowadzeniu spotkań z osobami z zewnątrz (mniej niż 5 osób) są podejmowane w indywidualnych przypadkach.
  • Zawieszono wszystkie szkolenia stacjonarne oraz szkolenia dla pracowników.
  • Utrzymane zostaną tylko misje absolutnie niezbędne (w obrębie UE lub poza jej granicami), jeżeli nie będą mogły zostać zastąpione przez wideokonferencję.

Pracownicy są informowani codziennie za pośrednictwem poczty elektronicznej i regularnie aktualizowanej strony internetowej poświęconej koronawirusowi. Oferujemy pracownikom możliwość kierowania pytań do specjalnego punktu informacyjnego – przez całą dobę, za pośrednictwem e-maila lub telefonu. Komisja dysponuje jasno określonymi wytycznymi oraz procesami zarządzania przepływem pracy na wypadek potwierdzonych przypadków wirusa COVID-19 wśród pracowników lub w budynkach Komisji.

Komisja uważnie monitoruje sytuację i jest gotowa do dokonania przeglądu środków lub wprowadzenia dalszych środków, w zależności od rozwoju sytuacji.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 marca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce