Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 marca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Konsumenci ostrzeżeni

Ponad 2 tys. ostrzeżeń i przeszło 4 tys. interwencji - Komisja Europejska podsumowuje działanie systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych w 2017 r. - Dzięki niemu chronimy nasze dzieci i zapobiegamy tragicznym wypadkom drogowym –...

Konsumenci ostrzeżeni

Ze sprawozdania wynika, że w 2017 r. system wczesnego ostrzegania był coraz częściej wykorzystywany przez organy krajowe – znalazło się w nim ponad 2 tys. ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych. Zabawki, np. kilka modeli popularnych "fidget spinnerów", samochody i motocykle uplasowały się na czele listy produktów niebezpiecznych i wycofywanych z rynku.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: - Europejskie przepisy w zakresie ochrony konsumentów gwarantują, że w UE mogą być sprzedawane tylko bezpieczne produkty. W przeciwnym razie system wczesnego ostrzegania pomaga organom krajowym szybko zareagować i usunąć wszelkie produkty, które mogłyby spowodować obrażenia. Dzięki temu systemowi chronimy nasze dzieci i zapobiegamy tragicznym wypadkom drogowym. Jest to dobry przykład na skuteczne egzekwowanie przepisów unijnych w dziedzinie ochrony konsumentów. Niestety w wielu innych dziedzinach musimy usprawnić egzekwowanie przepisów oraz zapewnić konsumentom korzystanie z ich praw. Na tym właśnie polegać będzie nasz przyszły „nowy ład dla konsumentów”.

Na podstawie 2 201 ostrzeżeń wysłanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania podjęto prawie 4 tys. działań następczych, takich jak wycofanie produktów z rynku. Świadczy to o tym, że wszystkie organy krajowe ściśle monitorują wpisy w systemie i podejmują wszelkie niezbędne działania, aby chronić konsumentów.

Jak system chroni konsumentów przed produktami niebezpiecznymi w internecie?

Konsumenci coraz częściej kupują produkty w internecie bezpośrednio z państw trzecich. Musimy zapewnić, by produkty te spełniały unijne standardy bezpieczeństwa.

Wiele produktów niebezpiecznych, które zostały zgłoszone w systemie wczesnego ostrzegania, jest sprzedawanych również na platformach lub w sklepach internetowych. Dlatego KE zachęca swoich międzynarodowych partnerów i platformy internetowe do współpracy, dzięki której produkty niebezpieczne nie będą trafiać do konsumentów w UE. 1 marca 2018 r. Komisja wydała zaleceniezawierające zestaw działań operacyjnych. Platformy internetowe i państwa członkowskie powinny podjąć te działania, aby zintensyfikować prace w zakresie nielegalnych treści w internecie, w tym w odniesieniu do produktów niebezpiecznych.

Komisja wzywa operatorów platform do podjęcia dobrowolnych zobowiązań, wykraczających poza zobowiązania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa produktów.

Jakie produkty stanowią największe zagrożenie?

W 2017 r. najczęściej zgłaszanymi wyrobami były zabawki (29 proc.), a w dalszej kolejności pojazdy silnikowe (20 proc.) oraz odzież, tkaniny i wyroby związane z modą (12 proc.).

Jeśli chodzi o zagrożenia, w 2017 r. najczęściej zgłaszanym rodzajem ryzyka (28 proc. wszystkich powiadomień) było ryzyko obrażeń, a na drugim miejscu ryzyko chemiczne (22 proc.).

Skąd pochodzą takie produkty?

Większość produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie pochodziła spoza UE. Chiny są głównym krajem pochodzenia. W 2017 r. liczba powiadomień dotyczących chińskich produktów pozostawała na stałym poziomie wynoszącym 53 proc. (1 155), tyle samo co w roku poprzednim. Komisja będzie w dalszym ciągu ściśle współpracować z władzami chińskimi, omawiając poszczególne sprawy i podejmując działania, takie jak wymiana dobrych praktyk. Produkty niebezpieczne pochodzące z Europy były przedmiotem 413 zgłoszeń (26 proc.).

Co dalej?

System wczesnego ostrzegania stanowi ważne narzędzie egzekwowania unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów przez krajowe organy ochrony konsumentów. Aby jeszcze skuteczniej egzekwować przepisy, Komisja przedstawi w kwietniu swój „nowy ład dla konsumentów”, którego celem jest aktualizacja obowiązujących przepisów i poprawa ochrony konsumentów.

Komisja będzie kontynuować prace nad modernizacją systemu wczesnego ostrzegania, aby umożliwić odpowiedzialnym organom oraz przedsiębiorstwom lepszą ochronę konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.

Następnym etapem modernizacji systemu będzie umożliwienie użytkownikom czytania wszystkich wpisów we wszystkich językach urzędowych UE.

Kontekst

Od 2003 r. system wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Dzięki temu w całej UE mogą być podejmowane odpowiednie działania następcze (zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, wycofanie z obrotu, wycofanie od użytkowników lub zablokowanie przywozu przez organy celne).

System obejmuje obecnie trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). System wczesnego ostrzegania działa dzięki codziennej i stałej ścisłej współpracy państw członkowskich.

System wczesnego ostrzegania ma swoją stronę internetową (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), która umożliwia dostęp do aktualizowanych cotygodniowo ostrzeżeń zgłaszanych przez uczestniczące w nim państwa członkowskie. Co tydzień rejestruje się i publikuje w internecie ok. 50 ostrzeżeń. Informacje te są ogólnodostępne. Konsumenci i przedsiębiorstwa mogą obecnie również zamawiać i personalizować powiadomienia o ostrzeżeniach, w zależności od swoich potrzeb i preferencji, a także udostępniać ostrzeżenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na stronie internetowej dostępne jest również specjalne narzędzie dla przedsiębiorstw, by mogły szybko i skutecznie informować organy krajowe o produkcie, który wprowadziły do obrotu, a który może być niebezpieczny.

Dodatkowe informacje:

//

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce