Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 września 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Koniec ze zmianami czasu

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach...

Koniec ze zmianami czasu

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę. Trzeba znieść zmianę czasu. Państwa członkowskie same powinny decydować o tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim czy zimowym. To kwestia pomocniczości. Oczekuję, że Parlament i Rada podzielą ten pogląd i znajdą rozwiązania, które będą korzystne dla naszego rynku wewnętrznego. Nie mamy już czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Proponujemy zniesienie sezonowych zmian czasu od przyszłego roku. Dzięki tym bardzo ambitnym ramom czasowym obywatele natychmiast odczują korzyści. Zwracamy się teraz do państw członkowskich i przedsiębiorstw o poczynienie niezbędnych przygotowań, aby zapewnić skoordynowane podejście w całej UE.

Wniosek ustawodawczy ma na celu zapewnienie, by wszelkie zmiany były dokonywane w sposób skoordynowany między sąsiadującymi krajami, tak aby czuwać nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknąć fragmentacji, która mogłaby powstać, gdyby niektóre państwa członkowskie stosowały ustalenia dotyczące sezonowej zmiany czasu, a inne zrezygnowały z ich stosowania.

We wniosku Komisji:

  • przewidziano zniesienie sezonowych zmian czasu w całej Unii Europejskiej;
  • ustanowiono w sposób wyraźny krótki termin na wprowadzenie w życie zmian;
  • przewidziano zachęty do konsultacji na szczeblu krajowym i europejskim, aby zapewnić skoordynowane podejście między państwami członkowskimi.

Dzisiejszy wniosek jest kolejnym dowodem na to, że Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera realizuje działania na dużą skalę w sprawach ważnych i pozostawia państwom członkowskim swobodę podejmowania decyzji w sprawach, które są w stanie najlepiej rozwiązać same.

Jak i kiedy zmiany te weszłyby w życie?

Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

W celu umożliwienia sprawnego przejścia na nowy system wniosek Komisji przewiduje, że każde państwo członkowskie powinno powiadomić Komisję do kwietnia 2019 r. o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego. Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 r. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, nadal mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy: w niedzielę 27 października 2019 r. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe.

Harmonogram ten zależy od przyjęcia wniosku Komisji przez Parlament Europejski i Radę najpóźniej do marca 2019 r.

Dlaczego Komisja proponuje tę zmianę?

Państwa europejskie wprowadziły w minionym wieku ustalenia dotyczące czasu letniego w celu oszczędzania energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX w. Począwszy od 1980 r. Unia Europejska stopniowo przyjmowała przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu. W 2018 r. cel zmiany czasu jest jednak znacznie mniej oczywisty: badania sugerują, że oszczędności energii są obecnie marginalne, a obywatele coraz bardziej narzekają na negatywny wpływ tych zmian na zdrowie.

Ponadto zmiany czasu są coraz częściej kwestionowane przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich. Na podstawie wniosku Parlamentu Europejskiego i w ramach oceny obecnych ustaleń Komisja przeprowadziła latem 2018 r. konsultacje publiczne. Otrzymała 4,6 mln odpowiedzi – jest to najwyższa liczba odpowiedzi w historii konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską. 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem sezonowych zmian czasu.

W świetle powyższego Komisja Europejska stwierdziła, że Bruksela nie powinna dalej ustanawiać regulacji w dziedzinie sezonowej zmiany czasu, a państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o tym, czy chcą utrzymać czas letni czy zimowy, i rozwiązać tę kwestię na poziomie krajowym, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa poświęcona orędziu o stanie Unii Europejskiej 2018

Podstrona poświęcona sezonowym zmianom czasu

Pytania i odpowiedzi na temat wniosku Komisji dotyczącego zniesienia sezonowych zmian czasu

Sprawozdanie końcowe z konsultacji publicznych

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 września 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce