Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 października 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska potwierdza pierwszeństwo prawa UE

Dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu TSUE. Komisja szczegółowo przeanalizuje orzeczenie i zdecyduje o możliwych dalszych krokach.

Praworządność 2021

Dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie:

  • Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi;
  • Wszystkie decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych.

Komisja szczegółowo przeanalizuje orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecyduje o możliwych dalszych krokach. Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności.

Unia Europejska jest wspólnotą wartości i praw, które muszą być przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich. Prawa Europejczyków wynikające z traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie w Unii Europejskiej mieszkają.

Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 października 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce