Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 marca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Kolejna pomoc dla ofiar wojny

3,4 mld euro płatności zaliczkowych REACT-EU dla państw Unii przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła już ponad 3 mln Ukraińców do ucieczki z kraju.

Kolejna pomoc dla ofiar wojny

Aby wesprzeć państwa członkowskie przyjmujące uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie i udzielające im schronienia, Komisja zaproponowała dziś zwiększenie łącznej kwoty płatności zaliczkowych w ramach wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) o 3,4 mld euro. Po przyjęciu przez współprawodawców, w połączeniu z elastycznością wprowadzoną działaniem w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), ten natychmiastowy zastrzyk płynności zapewni państwom członkowskim szybszy dostęp do środków na sfinansowanie infrastruktury, mieszkalnictwa i wyposażenia oraz usług w zakresie zatrudnienia i edukacji, włączenia społecznego, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform, powiedziała: - Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła już ponad 3 mln Ukraińców do ucieczki z kraju, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wykazały się niezwykłą wręcz solidarnością, a Unia Europejska dokłada usilnych starań, żeby zapewnić niezbędne wsparcie osobom przyjmującym uchodźców. Dlatego też, po przedstawieniu wniosku dotyczącego CARE, polityka spójności zapewnia dalsze wsparcie w postaci 3,4 mld euro zaliczki z REACT-EU dla państw członkowskich, zwłaszcza tych na pierwszej linii, aby pomóc w zaspokojeniu ich potrzeb. Jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim i nadal będziemy wspierać państwa członkowskie w przyjmowaniu osób uciekających przed wojną.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, dodał: - Z uwagi na dotkliwość i pilny charakter kryzysu spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę, UE szuka nowych sposobów natychmiastowego zapewnienia płynności najbardziej dotkniętym państwom członkowskim. Dzisiejszy wniosek, by zwiększyć kwotę płatności zaliczkowych w ramach REACT-EU, pozwoli, by państwa członkowskie – tak szybko, jak to możliwe – otrzymały 3,4 mld euro na natychmiastowe wsparcie potrzebujących. Nie mamy chwili do stracenia.

Wsparcie finansowe solidarności państw członkowskich z Ukrainą

Komisja proponuje zwiększenie płatności zaliczkowych na rzecz każdego z państw członkowskich z 11 do 15 proc. transzy REACT-EU na rok 2021, a do 45 proc. dla państw członkowskich pierwszej linii (Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii) oraz innych państw członkowskich, w których liczba uchodźców z Ukrainy jest proporcjonalnie największa w stosunku do krajowej liczby ludności (czyli w Austrii, Bułgarii, Czechach i Estonii, gdzie w okresie od 24 lutego do 23 marca 2022 r. liczba ta przekroczyła 1 proc.). Całkowite zwiększenie płatności zaliczkowych wyniesie 3,4 mld euro i zostanie wypłacone państwom członkowskim po zatwierdzeniu wniosku przez współprawodawców.

Ponieważ z godziny na godzinę rośnie liczba uchodźców wojennych, a rejestracja tych osób w państwach członkowskich trwa, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Aby powstał obraz sytuacji przybliżający obciążenie państw członkowskich spowodowane ogromną liczbą osób przybywających, Komisja wyliczyła udział uchodźców w całkowitej liczbie ludności na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich za pośrednictwem sieci ds. planu gotowości i zarządzania kryzysowego, organizacji międzynarodowych oraz innych wiarygodnych źródeł otwartych.

Co dalej?

Proponowane zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wymagają przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

Od początku kryzysu w 2014 r. UE i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie ponad miliard euro pomocy humanitarnej i pomocy na szybką odbudowę.

REACT-EU jest częścią Next Generation EU i zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności na lata 2014-2020 kwotą 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022. Program REACT-EU wszedł w życie 24 grudnia 2020 r. i służy finansowaniu wydatków poniesionych od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Dzisiejszy wniosek dotyczący zwiększenia płatności zaliczkowych dla państw członkowskich w ramach REACT-EU jest uzupełnieniem przyjętego 8 marca wniosku dotyczącego działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) oraz możliwości wykorzystania przez państwa członkowskie transzy REACT-EU na 2022 r. na środki wsparcia osób uciekających z Ukrainy, zgodnie z ogólnym celem odbudowy po pandemii.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 marca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce