Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 października 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Koleją bliżej do Europy

- Z wielką przyjemnością otwieram tę nową rundę DiscoverEU, aby dać młodym ludziom szansę odkrycia bogactwa naszego kontynentu. KE ogłasza rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska udostępni...

Koleją bliżej do Europy

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: - W ciągu ostatnich 18 miesięcy, w duchu prawdziwej solidarności, młodzi Europejczycy poświęcali cenne i decydujące momenty swojego życia. Cieszę się, że Komisja umożliwia rozkwit mobilności, oferując 60 tys. biletów kolejowych. Do dalszego europejskiego rozkwitu mobilności i zwiększania możliwości dodatkowo przyczynią się Erasmus+ oraz wiele innych inicjatyw przewidzianych na 2022 r. – Europejski Rok Młodzieży.

Zgłoszenia można składać od jutra, 12 października, od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00, na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: - Z wielką przyjemnością otwieram tę nową rundę DiscoverEU, aby dać 60 tys. młodych ludzi szansę odkrycia bogactwa naszego kontynentu. Komisja ogłasza rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży – w tym duchu inicjatywa DiscoverEU jest bardziej widoczna niż kiedykolwiek wcześniej. Od marca 2022 r. oferuje ona nowe możliwości młodym ludziom: podróży koleją, poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy, wzbogacenia doświadczeń i spotkania z innymi Europejczykami podczas podróży koleją przez Europę.

Udział w obecnej rundzie jest otwarty dla młodych Europejczyków urodzonych między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. Wyjątkowo osoby, które mają obecnie 19 lub 20 lat, mogą składać wnioski, po tym jak odpowiadająca ich rocznikom runda konkursu została przeniesiona ze względu na pandemię COVID-19.

Wybrani kandydaci mogą podróżować w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. przez okres do 30 dni. Ponieważ nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna, wszyscy podróżni będą mogli dokonać elastycznych rezerwacji za pomocą nowego mobilnego biletu. Data wyjazdu może zostać zmieniona do chwili odjazdu. Bilety mają jednoroczny okres ważności. Komisja zaleca wszystkim podróżującym sprawdzenie potencjalnych ograniczeń podróży na ReopenEU.

Do udziału w konkursie DiscoverEU zachęca się gorąco młodych ludzi o specjalnych potrzebach. Komisja udostępni im informacje i wskazówki oraz pokryje koszty specjalnej pomocy, takiej jak osoba towarzysząca, pies towarzyszący itp.

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób (wszyscy muszą być w przedziale wymaganym wiekowym). Aby wspierać zrównoważone podróże – a tym samym Europejski Zielony Ład – uczestnicy DiscoverEU będą podróżować głównie koleją. Jednak aby dotrzeć do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków UE, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także mogą wziąć udział.

Każdemu państwu członkowskiemu przydziela się pewną liczbę biletów, w zależności od liczby ludności danego państwa, w stosunku do całkowitej liczby ludności Unii Europejskiej.

Kontekst

Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego. Została ona formalnie włączona do nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

DiscoverEU łączy tysiące młodych ludzi, budując wspólnotę w całej Europie. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych, wymieniali się wskazówkami i lokalnymi poradami, podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

W latach 2018–2019 350 tys. kandydatów ubiegało się o łącznie 70 tys. dostępnych biletów: 66 proc. kandydatów po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich wskazała, że stali się bardziej niezależni. Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet.

Od 2018 r. byli i potencjalni podróżni DiscoverEU tworzą zróżnicowaną i zaangażowaną społeczność, która spotyka się w internecie i poza nim, aby wymienić się swoimi doświadczeniami.

Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Zachęca się ich również do skontaktowania się online z innymi podróżującymi z oficjalnej grupy DiscoverEU online w celu wymiany doświadczeń i porad, zwłaszcza na temat doświadczeń kulturowych lub sposobów podróżowania cyfrowo i w sposób zrównoważony.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Dodatkowe pytanie zachęca ich do oszacowania, ile osób ubiega się o udział w tej rundzie. Im odpowiedź będzie bardziej zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów uzyska kandydat. Umożliwi to Komisji klasyfikację wnioskodawców. Komisja będzie oferować bilety osobom zgodnie z ich pozycją w klasyfikacji aż do wyczerpania dostępnych biletów.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 października 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce